Budovania národných kapacít v Uzbekistane nitrianskou firmou

Nitra, 16.12.2010 – Projekt budovania národných kapacít v oblasti implementácie systémov environmentálneho manažérstva (ďalej EMS) a manažérstva systému bezpečnosti potravín (ďalej FSMS) v Uzbekistane podporil rozvoj myšlienok celosvetovo uznávaných „high level“ (vysoko úrovňových) prístupov v oblasti riadenia rizík. Nitrianska spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. (ďalej ASTRAIA) ako doposiaľ jediný slovenský subjekt akreditovaný na výkon environmentálneho overovania v rámci schémy EÚ označovanej EMAS a prvým akreditovaným subjektom na Slovensku na certifikáciu FSMS podľa normy ISO 22000:2005 sa stala vhodným partnerom na realizáciu projektu. Dlhodobým účinkom projektu je vytvorenie skupiny miestnych expertov, ktorí budú schopní samostatne pôsobiť v Uzbekistane ako konzultanti, lektori a audítori v EMS a FSMS.Cieľom tohto projektu bola pomoc pri budovaní kapacít v oblasti environmentálneho manažérskeho systému a systému manažérstva bezpečnosti potravín prostredníctvom série teoretických tréningov a praktickej implementácie EMS podľa požiadaviek ISO 14001:2004 a FSMS podľa ISO 22000:2005 vo vybraných pilotných organizáciách.Projektu sa zúčastnilo šesť podnikateľských subjektov v pozícii participantov. Dve z nich implementovali oba systémy súčasne, tri EMS a jedna firma implementovala FSMS. Na implementáciu spomínaných systémov bolo vyškolených 5 konzultantov. Školenia sa venovali tak teoretickej ako aj praktickej časti. Vypracovaný manuál o implementácii a certifikácii EMS a FSMS spolu s ostatnými tréningovými materiálmi je k dispozícii aj ďalším zainteresovaným osobám ďalej po ukončení projektu. Študijná cesta špecialistov na Slovensku mala za cieľ oboznámiť ich s postupmi aplikácie certifikácie do praxe a umožniť im získať praktické poznatky v oblasti procesu certifikácie EMS a FSMS.Pozitívna skúsenosť projektovej kooperácie vyústila v auguste 2010 do registrácie uzbeckej pobočky spoločnosti ASTRAIA s názvom „SSP ASTRAIA Manajment“. Jej úlohou je zabezpečovať pokračovanie aktivít projektu formou certifikácie manažérskych systémov. Všetky certifikáty vydávané spoločnosťou ASTRAIA sú akreditované, a teda medzinárodne platné a akceptované.Podpora a koordinácia: SAMRS (SlovakAid) Trvanie projektu: október 2008 – apríl 2011 Financovanie: SAMRS a ASTRAIA® Certification, s.r.o.Kontakt: Ing. Eva Hlušková, PhD. – Projektová manažérka projektu, ASTRAIA® Certification, s.r.o., Nitra, tel.: +421 37 772 21 52, mobil: +421 915 470 107, e-mail: hluskova@astraia.sk, www.astraia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *