Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Dôležitou súčasťou všetkých aktivít dnešných moderných spoločností je využívanie informačných a komunikačných technológií. S nárastom využívania informačných systémov narástla aj dôležitosť ochrany dát a informácií, ktoré tieto informačné systémy obsahujú. Ďalším dôležitým faktom je, že ukradnutie, zneužitie alebo strata dôležitých Čítaj viac…

Tréningové programy pre všetkých

Tréningové programy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností: KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA, PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, SEBAPOZNANIE, SEBAPRESADENIE, RIEŠENIE PROBLÉMOV, KONFLIKTOV, VEDENIE ĽUDÍ a iné. Prečo je dôležité rozvíjať tieto zručnosti?Spomínané zručnosti Čítaj viac…