ČO JE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 1179 / 2012 ?

Ide o nariadenie Európskej Komisie, ktoré stanovuje kritéria pre drvené sklo a nadobudlo účinnosť k 10.12.2012. Nariadenie stanovuje kritériá pre drvené sklo:
Kľúčové požiadavky na spracovateľa odpadu: Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má overený/certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z drveného skla preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako výrobok/tovar.
Výhody, ktoré plynú z certifikácie:
ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.Viac informácií nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=333-2011-715-…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *