Automatizácia a digitalizácia. Hrozí nám trvalá nezamestnanosť?

Digitalizácia, robotizácia a automatizácia už dosiahli takú úroveň, že technológie dnes dokážu prevziať asi 75 percent ľudskej práce. V súčasnosti už nie sú ohrozené len manuálne povolania, tzv. modré goliere, ako tomu bývalo v minulosti, ale aj pracovníci v službách a administratíve, tzv. biele goliere. Budeme mať v budúcnosti vôbec čo robiť?Stroje berú ľuďom prácu. Všetko sa začalo už v počiatkoch prvej priemyselnej revolúcie, keď vzniklo hnutie rozbíjačov strojov. Ľudia v obave, aby neprišli o prácu, ničili novoobjavené technológie, ktoré ich zbavovali úmornej a stereotypnej manuálnej driny. Dnes sa začína hovoriť o štvrtej priemyselnej revolúcii a stojíme pred rovnakým problémom. Automatizácia, robotizácia a digitalizácia nám berie posledné pracovné príležitosti a posúva nás do role nekvalifikovaných pracovníkov. Hovoríme o technologickej nezamestnanosti.História ukázala, že technologický pokrok na jednej strane rušil pracovné miesta, ale na druhej strane vždy vytvoril dopyt po uvoľnenej pracovnej sile v iných odvetviach. Aspoň zatiaľ to tak vždy bolo. „Šesť z desiatich žiakov súčasného vzdelávacieho systému obsadí v roku 2025 pracovné miesta, ktoré dnes neexistujú,“ predpovedá výkonný riaditeľ Adecco Group Alain Dehaze. Vyžiada si to obrovskú premenu pracovného trhu, čo by však krajiny nemali považovať za negatívum, ale mali by to brať ako príležitosť pre zlepšenie svojho portfólia talentov.Staré zaniknú, nové vzniknúOproti minulosti však predsa len došlo k jednej zásadnejzmene. Národné ekonomiky sú dnes navzájom oveľa viac prepojené v globálnom svete ako v časoch rozbíjačov strojov, k čomu prispieva najmä voľný pohyb pracovných síl, digitálne technológie a medzinárodný obchod. Ako je na tom Slovensko? V porovnaní so západnými krajinami máme relatívne nízke mzdy, dobrú infraštruktúru a strategickú polohu z hľadiska exportu na východné trhy. V posledných rokoch badať silný priemyselný rozvoj založený na automobilovom a elektrotechnickom priemysle.„Práve toto sú odvetvia, kde sú zamestnanci najviac zasiahnutí automatizáciou a digitalizáciou výroby, hoci aj v ostatných sektoroch sa už bežne využívajú stredne vyspelé technológie. Rast produktivity podmienený technologickým pokrokom môže viesť ku krátkodobému zvýšeniu nezamestnanosti, ale v dlhodobom horizonte prispieva k rastu produkcie a konkurenčnej schopnosti, čo sa odráža na vzniku nových pracovných miest,“ tvrdí riaditeľ Adecco Slovakia Sergio Duarte. Okrem týchto odvetví má Slovensko potenciál rastu i v ďalších sektoroch ako sú logistika, maloobchod, poľnohospodárstvo, reštauračné služby či stavebníctvo.Dôležité bude, aby dokázalo vychovať a najmä udržať si najschopnejších kvalifikovaných pracovníkov, ktorí do krajiny pritiahnu nových investorov, čo na voľnom európskom trhu nie je jednoduché. V Globálnom indexe konkurencieschopnosti talentov 2015/2016 Slovensku patrí 27. priečka. Ak bude chcieť obstáť pred novými výzvami, nielenže bude musieť udržať úroveň odborného vzdelávania, ale najmä zlepšiť kvalitu vysokého školstva. Aj keď sa v poslednom období naše univerzity prepracovali do niektorých svetových rebríčkov, v tom najprestížnejšom, šanghajskom zozname, žiadna doteraz nefigurovala. Dopyt po informatikochKým spúšťačom prvej priemyselnej revolúcie bol vynález parného stroja, hlavným strojcom štvrtej priemyselnej revolúcie sú informačné a komunikačné technológie. V Európskej únii za posledných pätnásť rokov toto odvetvie agregovalo 50 percent ekonomického rastu. Súčasne bolo hlavným hnacím motorom pokrízovej rekonvalescencie. Odvetvie informačných a komunikačných technológií zohráva dôležitú úlohu aj v slovenskej ekonomike. Podľa Eurostatu dosiahol v roku 2015 podiel IT špecialistov na celkovej zamestnanosti na Slovensku necelé tri percentá, zatiaľ čo napríklad vo Fínsku to bolo takmer sedem percent. Práve toto je oblasť, kde by mali vznikať nové pracovné príležitosti.Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *