City University of Seattle o význame MBA štúdia

Trhy práce v Európe sú postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti a úsporné balíčky vlád posielajú na úrady práce desiatky ľudí zo štátneho, verejného, aj súkromného sektora. Väčšiu šancu na uplatnenie má ten, kto sa stará o zvyšovanie svojej kvalifikácie a získavanie nových zručností. Ako byť úspešný v tlačenici na trhu práce a ako si zlepšiť svoju pozíciu v súboji o pracovné miesto popisuje riaditeľ pre marketing a rozvoj City University of Seattle na Slovensku / Vysokej školy manažmentu, Branislav Zlocha. Ako by sa dala charakterizovať globálna situácia dopytu na MBA trhu absolventov?
Podľa dostupných prieskumov dopytu po absolventoch MBA programov v roku 2010 je situácia jednoznačná – dopyt po MBA absolventoch sa aj v roku 2011 bude presúvať od vyspelých ekonomík smerom ku krajinám s transformujúcimi sa ekonomikami a hlavne  do Číny (nárast dopytu o 19% v roku 2010) a Indie (nárast dopytu o 43% v roku 2010). Dôsledkom tohto trendu je tiež enormné úsilie lokálnych akademických inštitúcií v Ázii reagovať na tento zvýšený dopyt transformáciou svojich vzdelávacích systémov a otvárať dvere pre partnerstvá so zahraničnými univerzitami, najmä z USA a krajín západnej Európy. Ak pôjdeme do strednej a východnej Európy, tu je najvyšší nárast dopytu po MBA absolventoch v Rusku (nárast o 22% v roku 2010), spôsobený globálnymi ambíciami ruských firiem najmä zo sektorov energetiky, spracovania surovín, výroby a finančných služieb. Kazachstan a Azerbajdžan s dominantným ropným a ťažobným priemyslom zaznamenali v roku 2010 nárast záujmu o absolventov MBA programov o 65%. Západná Európa zaznamenala v roku 2010 iba 3% nárast, pričom USA 9% rast. Celosvetovo možno povedať, že kým rok 2009 sa niesol v -5% poklese záujmu o MBA absolventov, rok 2010 zaznamenal v priemere 24%-ný nárast. Táto vyhliadka je pozitívnou správou pre všetkých študentov, ktorí uvažujú o začatí MBA štúdia a nie sú si istí uplatnením po jeho ukončení. Čo MBA program prináša a čím sa odlišuje od nášho inžinierskeho alebo magisterského diplomu?
V podstate možno súhlasiť s interpretáciou akronymu titulu MBA ako „mobile, bright, ambitious“ (mobilný, bystrý, ambiciózny). Tieto charakteristiky zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov na dnešných absolventov. Mobilita, vzdelanie so zapojením kritického, prakticky orientovaného myslenia a ambicióznosť sú žiadanými atribútmi moderného riadiaceho pracovníka, či lídra spoločnosti. Ignorovanie MBA titulu začína na Slovensku už na úrovni zákona o vysokých školách, čím sa naše univerzity vopred diskvalifikujú svojich absolventov na otvorenom medzinárodnom trhu práce pred absolventmi zahraničných MBA programov. Naša škola opakovane upozorňuje na túto skutočnosť a snažíme sme sa aj do pripravovanej novely zákona o vysokých školách vniesť MBA titul. Naše argumenty bohužiaľ neboli zatiaľ akceptované. Je to škoda, keď si zoberieme do úvahy, že inžiniersky alebo magisterský titul nemá takú medzinárodnú prestíž. V Ázii sa MBA stáva doslova módnou značkou a otvára dvere ku kariérnemu postupu. Prečo by sa mal študent rozhodnúť pre MBA program City University of Seattle?
Ako som spomenul, MBA má určité atribúty a absolvent MBA je držiteľom značky, ktorú pozná celý korporátny svet a tým pádom uplatnenie absolventa MBA programu je nadregionálne. Čo sa týka programu MBA CityU of Seattle, ktorý ponúkame v Bratislave a Trenčíne, máme takmer 20-ročné skúsenosti s týmto programom a vychovali sme stovky absolventov. MBA program môžu študovať študenti popri víkendovej forme tiež online formou, kde kladieme dôraz na ako na technologickú tak pedagogickú stránku tejto formy výučby. Máme spätnú väzbu ako od nich, tak od mnohých zamestnávateľov. Je vysoko pozitívna. Študijný program MBA prechádza kontinuálnou programovou aktualizáciou. V minulom roku sme do študijných plánov začlenili biznis simulačnú hru a aktualizovali sylaby jednotlivých predmetov. Centrum City University of Seattle v Bratislave slúži aj ako centrála pre Európu. Odtiaľto zabezpečujeme kompletnú akademickú a administratívnu koordináciu pre ďalšie krajiny v Európe ako Česká republika, Bulharsko, Rumunsko a Grécko. Aktívnu spätnú väzbu prenášame do centrály CityU v Seattle, kde potom zohľadňujú regionálne rozdiely a skúsenosti s ponukou programu v Európe. Pre koho je MBA štúdium prioritne určené?
Možno to vyznie paradoxne, ale MBA programy vznikali najmä pre absolventov neekonomických alebo nemanažérskych študijných odborov, čiže najmä pre tých, ktorí mali záujem obohatiť svoje nadobudnuté vedomosti o manažérsko/ekonomické, komunikačné, či líderské zručnosti. Nezriedka si MBA robia absolventi lekárskych fakúlt, fakúlt technického alebo prírodovedného zamerania. Keď majú ambície pracovať vo vyšších manažérskych funkciách, musia získať tieto zručnosti. Aj v našom MBA programe máme viacero takýchto študentov, plus máme tiež absolventov magisterských, či inžinierskych programov ekonomických fakúlt, ktorí majú záujem nadobudnúť nové vedomosti „západného strihu“ a získať nové zručnosti, ktoré MBA štúdium ponúka. Relevantnosť štúdia je zabezpečená tým, že vyučovacím jazykom je angličtina a program je akreditovaný NWCCU v USA. Okrem toho ponúkame našim študentom tiež príležitosť absolvovať časť štúdia priamo v USA za slovenské školné, čo je vysoko atraktívne a mnohí študenti zo Slovenska už absolvovali časť štúdia priamo v Seattli. Mgr. Branislav ZLOCHA
Director, Marketing & Development, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *