EMAS – cesta ako budovať firemný imidž

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie. Byť v schéme EMAS znamená byť zodpovedný a excelentný.Požiadavky na EMAS upravuje nariadenie (ES) č. 1221/2009, ktorého jadrom je norma ISO 14001. Dá sa povedať, že EMAS je jej nadstavbou. Okrem požiadaviek normy 14001 organizácia zapojená do schémy EMAS kladie hlavný dôraz na dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, hodnotenie environmentálneho správania cez presne stanovené indikátory, komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia a zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania environmentálneho správania. EMAS je preto vhodný nástroj pre organizácie, ktoré chcú zohľadňovať v širšom rozsahu ochranu životného prostredia v rozhodovacích procesoch.EMAS je vnímaný v európskom priestore ako verejne akceptovaná značka kvality, zodpovedného environmentálneho správania a transparentnosti. Je určený pre organizácie, ktoré sa rozhodli pre otvorený dialóg so zainteresovanými stranami. Zároveň je to šanca ako rozptýliť negatívne vnímanie niektorých odvetví priemyslu, ktoré sú často zo strany verejnosti spájané s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie. Prostredníctvom verejných správ – environmentálnych vyhlásení má organizácia priestor, aby vysvetlila a prezentovala svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia. Komplexne v nich informuje zainteresované strany o environmentálnych záležitostiach vyplývajúcich z jej činnosti. Zainteresované strany majú možnosť prostredníctvom indikátorov environmentálneho správania vidieť skutočný a neskreslený vplyv organizácie na životné prostredie, čo je hlavná myšlienka EMAS. Tieto verejné správy sú validované akreditovaným environmentálnym overovateľom, čo je záruka, že informácie uvedené v správe sú pravdivé a dôveryhodné.Logo EMAS sa stáva príťažlivým nástrojom na komunikáciu a obchodovanie. Registrovaný subjekt sa stáva konkurencieschopnejší, efektívnejšie využíva zdroje a zvyšuje svoju dôveryhodnosť voči zákazníkom, obchodným partnerom a verejnosti. Organizácia môže registráciou získať aj výhodu pri verejnom obstarávaní a účasti v tendroch, pretože schéma je záruka zodpovedného a transparentného partnera. EMAS je cesta ako si budovať imidž a robiť biznis.ASTRAIA® Certification ponúka v tejto súvislosti balík tréningov pre firmy, ktoré majú záujem o zavedenie EMAS v dvoch blokoch, poprípade pre Interných audítorov EMS.Sú to napr.:EMAS, blok A
EMAS, blok B
EMAS pre Interných audítorovKontakt: Mgr. Peter Čierňava; ASTRAIA® Certification, s.r.o.; Nitra; tel.: +421 37 772 21 52, mobil: +421 915 470 107, e-mail: ciernava@astraia.sk, www.astraia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *