Jsou známí víťezové prvního ročníku národní ceny absolventských prácí z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Společnost People Management Forum (PMF) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a serverem Edumenu.cz podruhé ocenili Národní cenou absolventských prací dvě nejlepší absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Slavnostní vyhlášení finalistů a vítězů proběhlo dne 15. listopadu 2011 od 13.00 do 16.00 v prostorách Telefónica O2 Czech Republic a.s..Do finále prvního ročníku, který navázal na „testovací“ nultý ročník soutěže, se probojovalo celkem šest absolventských prací studentů ze tří škol (Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Obrany Brno a Masarykova Univerzita Brno).Odborná porota vybrala dvě nejlepší absolventské práce. V kategorii bakalářských prací se za práci na téma: „Návrh kompetenčního modelu obchodních zástupců vzdělávací organizace“, stala vítězkou paní Kateřina Horáková z Univerzity Palackého v Olomouci.Národní cenu za nejlepší diplomovou práci na téma: „Stratégia vzdelávania a rozvoja pracovníkov poradenskej spoločnosti s využitím metodiky balanced scorecard a princípov učiacej sa organizácie“, získala paní Anna Šteffeková také z Univerzity Palackého v Olomouci.Odbornou porotu hodnotitelů tvořili zástupci z firemní i akademické sféry. „Při hodnocení absolventských prací jsme se zaměřili na inovativnost zvoleného tématu, využitelnost práce pro další bádání a praxi a propojení teorie a praxe“, uvádí jeden z členů poroty, PhDr. Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.Ke slavnostnímu vyhlášení vítězů přijal pozvání pan Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů Telefónica O2, který v programu akce představil své zkušenosti a postřehy k práci s talenty ve firmách. V následné panelové diskuzi na téma „Talent management a dnešní studenti a absolventi“ vystoupili další významní zástupci firemní a akademické sféry.„Cílem naší aktivity je nejenom ocenit a povzbudit autory nejlepších diplomových prací, ale i umožnit setkání studentů a zaměstnavatelů a zprostředkovat jim výměnu zkušeností“, říká Zita Lara, ředitelka PMF. Na toto navazuje i Dana Demjanovičová, personální ředitelka Karlovarských minerálních vod a členka hodnotící poroty: „V dnešní době mají absolventi škol s předchozí kvalitní praxí daleko větší šanci uspět na trhu práce. Současně je v zájmu zaměstnavatelů, aby spolupracovali se školami a umožňovali studentům vyzkoušet si své teoretické poznatky v praxi a získat tak potřebné dovednosti pro další uplatnění. Zaměstnavatelé tak získají připravené a motivované zaměstnance.“Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů je unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.People Management Forum (PMF) je nezisková organizace působící v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů, jejímž cílem je vytvoření platformy pro vzájemné sdílení zkušeností mezi zástupci pole HR i managementu. Kontakt: Zita Lara, zita.lara@hrforum.cz, www.peoplemanagementforum.cz.Asociace vzdělávání dospělých je profesním sdružením, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých a koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti. www.aivd.cz, Kontakt: Mgr. Tomáš Langer, tel.: +420 739 445 930, e-mail: aivd@aivd.cz.Provozovatelem internetového portálu www.edumenu.cz je společnost Education, s. r. o., která nabízí komplexní informační služby z oblasti vzdělávání. Kontakt: Ing. Peter Trgala, tel.: +421 0905 343 071, e-mail: peter.trgala@education.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *