Kríza ovplyvnila v spoločnostiach aj oblasť ľudských zdrojov

Celosvetová hospodárska a finančná kríza zasiahla všetky oblasti v podnikaní. Globálna kríza v neposlednom rade výrazne ovplyvnila prijímanie nových legislatívnych pravidiel, na základe ktorých sa zmenili vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Podľa zakladateľky CEO WorldBlu, Inc., USA Traci Fenton, ktorá na konferencii New Vision in HR 2010 priblíži problematiku demokracie na pracovisku, demokracia vo firme zvyšuje efektivitu. “Myslím si, že do určitého stupňa legislatíva v rôznych krajinách môže mať dopad na úroveň demokracie vo firme, a je dôležité mať to na zreteli. Avšak, aj napriek legislatívnym limitom, existujú veci, ktoré môžete realizovať, aby ste fungovali demokraticky. A my sa musíme snažiť o zmenu zákonov, ktoré nás oddeľujú od demokracie,“ uviedla Traci Fenton. Konferencia New Vision in Human Resources 2010, ktorá sa bude konať 22. septembra 2010 v bratislavskom hoteli Gate One, prinesie odpovede aj na otázky ohľadom organizačných zmien vo firme spôsobených hospodárskou krízou. Výkonná riaditeľka a kouč Energe Development Consultancy Ltd., Veľká Británia Gillian Jones, je presvedčená, že vďaka vytvoreniu správnej kultúry koučovania môžu organizácie zvládnuť svoju transformáciu. „Kultúra, kde ľudia používajú svoju energiu s cieľom zlepšiť systém, než sa ho snažiť obísť, pretože sa cítia byť kontrolovaní a bezmocní, je nevyhnutnosťou k dosiahnutiu úspechu v súčasnej hospodárskej kríze. Manažéri musia pracovať strategicky, aby ostali krok pred konkurenciou na rozdiel od micro manažovania, a preto ich úlohou je koučovať ľudí, aby sa zlepšili vo svojich roliach. Tiež som zistila, že tam, kde v organizáciách prebieha racionalizácia a reštrukturalizácia, nebezpečenstvo straty vedomostí a zručností je oveľa vyššie, preto výučbové sety na zlepšenie výkonnosti a vzájomné koučovanie sú jedným z kľúčov k ochrane výkonnosti organizácie,“ zdôraznila pani Jones. Správne koučovanie svojich zamestnancov by malo v konečnom dôsledku priniesť pohodu zamestnancov pričom by mala spoločnosť následne pocítiť zvýšenie pracovného výkonu. Podľa chief operation Officer spoločnosti Human Dynamic Asia Pacific Tak Minga Laia, lojalita, motivácia a dôvera sú v oblasti ľudských zdrojov dôležitými faktormi. „Zapojený zamestnanec je viac motivovaný a oddaný. Takýto pracovníci sú ochotní prijať osobnú iniciatívu a pridanú hodnotou v ich práci. Všetky tieto prvky sú dôležité pre produktívnejšieho a efektívnejšieho zamestnanca. Zamestnanec, ktorý je zapojený a spokojný má tendenciu k menšiemu rozptýleniu a je viac sústredený. V opačnom prípade stratí ilúzie, je frustrovaný a rozčarovaný. Výsledkom je nižšia produktivita, nechuť k riziku, a vysoká fluktuácia zamestnancov,“ konštatoval Ming Lai.
Ming Lai, Gillian Jones, Traci Fenton a ďalšími prednášajúcimi môžete stretnúť a porozprávať sa s nimi na konferencii New Vision in HR 22. septembra 2010 v hoteli Gate One v Bratislave. Program a aktualizovaný zoznam účastníkov nájdete na www.hrvision.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *