KURZY KARIÉRNEHO ŠTARTU

Absolvent strednej a vysokej školy má za sebou určitú odbornú prípravu na výkon svojej profesie. Disponuje vedomosti, schopnosťami, zručnosťami na kvalifikovaný a kvalitný výkon práce. Absolventi sú plní ambícií, motivácie, akčnosti a nadšení vkročiť do brán svojho profesijného života. Ale častokrát práve príprava na pracovný pohovor ich môže demotivovať v hľadaní si práce, nakoľko to nie je súčasťou odbornej prípravy stredných a vysokých škôl a je veľmi náročná.


CHCEŠ VEDIEŤ AKO NA TO?AKO SI SPRÁVNE NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS?AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM NA PRACOVNOM POHOVORE?AKO ZVLÁDNUŤ PRACOVNÝ POHOVOR V ANGLICKOM ČI NEMECKOM JAZYKU?ALEBO NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU CESTU K POVOLANIU POMOCOU WORKSHOPU ZÁŽITKOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVA? Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kurzy KARIÉRNEHO ŠTARTU.
Cieľom jednotlivých kurzov je zvýšiť šance účastníkov kurzu na trhu práce. Pomôcť im zistiť informácie o svojich silných a slabých stránkach. Naučiť ich, ako má vyzerať kvalitný životopis. Umožniť im získať a doplniť si vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný priebeh pracovného pohovoru. Zlepšiť ich schopnosť komunikovať v nemeckom/anglickom jazyku na pracovnom pohovore.
Viac informácii na našej webovej stránke!
Kontakt: kurzy@umb.sk
Jana Ševcová, koordinátorka kurzov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *