Prečo študovať MBA? Manažérske vzdelanie zvýši vašu cenu na trhu práce!

Spomínate si na doby, kedy titul pred menom znamenal jasnú konkurenčnú výhodu? Postupom času sa počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí výrazne zdvihol, čo bežné vzdelanie posunulo do roviny štandardu. Ak sa chystáte atakovať najvyššie poschodia ekonomickej sféry, musíte mať v rukáve niečo navyše. Personalisti nedajú dopustiť na uchádzačov, ktorí sa pýšia titulom Master of Business Administration (MBA), prípadne niektorým z ďalších titulov garantujúcich kvalitné vzdelanie na manažérskej škole.Pre koho je štúdium MBA určené?Mať za menom titul MBA nie je len o prestíži a lepších možnostiach pracovného uplatnenia.Programy sú určené pre tých, ktorí chcú udržať krok s aktuálnymi trendmi v odbore. Tzv. business schools, kde možno MBA študovať, fungujú aj u nás a tešia sa značnej popularite, a to nielen medzi manažérmi a podnikateľmi, ale aj zamestnancami štátnej správy a samosprávy a predstaviteľmi neziskových organizácií. Štúdium je primárne určené pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním (min. bakalársky stupeň), avšak je možné dostať výnimku na základe preukázanej manažérskej praxe.Prečo si vybrať Business Institut EDU a.s.?Buďme však trochu konkrétny. K najznámejším českým manažérskym školám patrí Business Institut, ktorý ponúka štúdium širokého spektra programov MBA a to ako v kombinovanej forme, ktorá je spojená so seminármi a e-learningom, tak aj v 100% online podobe, ktorá je vynikajúcou voľbou pre časovo vyťažených. Štúdium MBA je koncipované tak, aby študenti získali poznatky, ktoré ľahko aplikujú v manažérskej praxi. Špičkoví lektori používajú príklady z reálnych situácií, čo vedie k osvojeniu teórie aj bez nutnosti učenia nič nehovoriacich definícií.Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny. Miestom výučby je Praha a Bratislava. Dĺžka trvania je tri semestre, pričom každý semester je rozdelený do štyroch modulov zameraných na konkrétnu problematiku. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce a absolvovaním záverečnej skúšky.Chcete sa o manažérskom vzdelávaní dozvedieť ďalšie informácie a získať náskok pred ostatnými? Nájdete ich na www.businessinstitut.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *