služby BOZP a OPP

Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje. Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ? Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu. Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody. Ďalej vykonávame : Špeciálne činnosti – školenia kuričov – 50 eur/osobu – školenia obsluhy motorových vozíkov – základné 80 eur/osobu, opakované 10 eur/osobu – školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) – 20 eur/osobu – školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia – 60 eur/osobu – školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia – 60eur/osobu – školenie pilčíkov 70 eur/osobu – školenia zástupcov zamestnancov – 30 eur/osobu + manažment zdarma – školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP – školenia manažérov a vedúcich zamestnancov – v rámci paušálu – pravidelné školenia zamestnancov – v rámci paušálu – školenia pracovníkov v laboratóriách a pracovníkov pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými – v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu – vykonávanie auditov BOZP a certifikácia podľa OHSAS 18001 – vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď) – vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení – vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení – vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách – školenie lešenárov  školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov  odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení ( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)  služby elektrotechnika špecialistu  predaj, revízie a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov  certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000  všetky služby protipožiarnej ochrany Vstupný balík BOZP spracovanie dokumentácie jednorázový poplatok vstupný balík BOZP 200 EUR – vypracovanie politiky BOZP – program realizácie politiky BOZP – menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie – vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev – plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození – vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP) – pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku – vypracovanie osnovy vstupného a pravidelného školenia zamestnancov – zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým – vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie – vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok – vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov – vypracovanie programu vzdelávania BOZP – pokyny pre prvú pomoc (traumatologický plán) – vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí – havarijný plán Vstupný balík OPP 150 EUR – vypracovanie požiarneho štatútu – vypracovanie požiarneho evakuačného plánu – požiarne poplachové smernice – menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH) – určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam – smernice pre činnosť PPH – tematický a časový plán odbornej prípravy PPH – tematický a časový plán školenia zamestnancov – prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP) – prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP – prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov – zavedenie požiarnej knihy – záznam z cvičného požiarneho poplachu – pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny) Ceny sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu a rizikovosti. Ing. Vladimír Švec – OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411 autorizovaný technik BOZP, technik PO, auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ, odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy mobil : 0915 894 486 , e – mail : ohsas@mail.telekom.sk www.ohsas.eu.sk člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje.
Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ?
Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu.
Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody.
Ďalej vykonávame :
Špeciálne činnosti
– školenia kuričov – 40 eur/osobu
– školenia obsluhy motorových vozíkov – základné 50 eur/osobu,
opakované 10 eur/osobu
– školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) – 20 eur/osobu
– školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia – 50 eur/osobu
– školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia – 50eur/osobu
– školenie pilčíkov 50 eur/osobu
– školenia zástupcov zamestnancov – 30 eur/osobu + manažment zdarma
– školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP
– školenia manažérov a vedúcich zamestnancov – v rámci paušálu
– pravidelné školenia zamestnancov – v rámci paušálu
– školenia pracovníkov v laboratóriách a pracovníkov pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými – v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu
– vykonávanie auditov BOZP a certifikácia podľa OHSAS 18001
– vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď)
– vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení
– vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení
– vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách
– školenie lešenárov  školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov
 odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)
 služby elektrotechnika špecialistu
 predaj, revízie a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov
 certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000
 všetky služby protipožiarnej ochrany Vstupný balík BOZP
spracovanie dokumentácie jednorázový poplatok
vstupný balík BOZP 200 EUR
– vypracovanie politiky BOZP
– program realizácie politiky BOZP
– menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie
– vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev
– plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození
– vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP)
– pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku
– vypracovanie osnovy vstupného a pravidelného školenia zamestnancov
– zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým
– vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie
– vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok
– vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov
– vypracovanie programu vzdelávania BOZP
– pokyny pre prvú pomoc (traumatologický plán)
– vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí
– havarijný plán Vstupný balík OPP 150 EUR
– vypracovanie požiarneho štatútu
– vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
– požiarne poplachové smernice
– menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH)
– určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam
– smernice pre činnosť PPH
– tematický a časový plán odbornej prípravy PPH
– tematický a časový plán školenia zamestnancov
– prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP)
– prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP
– prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov
– zavedenie požiarnej knihy
– záznam z cvičného požiarneho poplachu
– pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny) Ceny sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu a rizikovosti. Ing. Vladimír Švec – OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411
autorizovaný technik BOZP, technik PO,
auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ,
odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy
mobil : 0915 894 486 , e – mail : ohsas@mail.telekom.sk
www.ohsas.eu.sk
člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *