Úspešní manažéri potrebujú neustále vzdelávať sa

Spoločnosť MENTIS s.r.o. ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, komunikačných zručností, počítačových a jazykových kurzov. Spoločnosť využíva 22 ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania na slovenskom trhu. Našimi školeniami a poradenstvom prešlo vyše 20 000 poslucháčov, ktorí sa v súčasnosti úspešne zapájajú do ďalšieho rozvoja vlastných firiem. Kontinuita a dlhoročné partnerstvá nám umožňujú neustále zvyšovanie kvality kurzov a učebných metód. V našej ponuke sú obsiahnuté aktuálne témy a problémy, s ktorými sa stretávate pri svojej každodennej práci. Tak ako v predchádzajúcich rokoch sme pre Vás pripravili odborné školenia z oblasti manažmentu, financií, marketingu a personalistiky. Na základe našich dlhoročných skúseností sme zostavili optimálny vzdelávací program pre jednotlivé firemné divízie umožňujúci dosiahnuť maximálny pracovný výkon pri minimálnych nákladoch. Naši školitelia sprostredkúvajú nielen odborné vedomosti, ale zároveň poslucháčov motivujú k vlastnému štúdiu a rozvíjajú ich interpersonálne a komunikačné schopnosti. Sme dostatočne flexibilní na to, aby sme sa dokázali prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám a vytvoriť školenie „na mieru“ v priestoroch Vašej spoločnosti. Našou snahou je neustála inovácia učebných metód spojená súčasne s lepším pochopením problematiky. Množstvo účelne vybratých príkladov z praxe umožnuje všetkým absolventom kurzov priamu aplikáciu a využitie nadobudnutých poznatkov pri každodennej práci. Po úspešnom ukončení každého kurzu získa účastník uznávaný certifikát. Novinkou sú vzdelávacie aktivity zamerané najmä na problematiku IFRS a konsolidovanú účtovnú závierku. Zároveň sme špecialisti na ekonomické vzdelávanie zamerané na ekonomiku a controlling. Aby sme docielili najvyšší štandard poskytovaných služieb, ponúkame balíky individuálnych poradenských služieb pre každú spoločnosť. Úspešné riadenie podniku a vedenie zamestnancov si v dnešnej dobe vyžaduje prístup k správnym informáciám v správny čas. Naši odborníci Vám dokážu pomôcť pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa znižovania nákladov a zabezpečia rozvoj Vašej spoločnosti v budúcnosti. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú okamžite analyzovať pozíciu podniku na trhu a navrhnúť optimálne riešenia. Kvalitný reporting, dlhodobé plánovanie a controlling sú len niektoré z faktorov, ktoré determinujú vývoj a rast podniku v priebehu rokov. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletnú starostlivosť od koncepcie až k implementácii. Staňte sa aj Vy našimi partnermi a čerpajte z odborných skúseností našich lektorov a vymieňajte si poznatky
s kolegami z domácich a medzinárodných koncernov. Investujte prosím niekoľko minút svojho času, aby ste sa oboznámili s naším vzdelávacím programom. Tešíme sa na osobné stretnutia na niektorom z verejných kurzov, prípadne na spoluprácu pri programe ušitom priamo „na mieru“ Vašej firmy. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.mentis.sk .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *