V Smoleniciach sa bude diskutovať o budúcnosti médií

Už tento mesiac, v dňoch 25. – 26. apríla 2017, sa v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku uskutoční medzinárodná odborná konferencia, ktorú pod názvom MEGATRENDS AND MEDIA organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Hlavnou témou bude diskusia o budúcnosti médií.Diskutovať sa bude v piatich sekciách, ktoré odzrkadľujú aktuálne teoretické i praktické témy z mediálnej oblasti a súvisiacich disciplín. Odborníci budú spoločne hľadať odpovede na otázky ohľadom budúcnosti mediálnej terminológie, mediálnej výchovy, vplyvu médií a digitálnych hier. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy.„Sekciu zaoberajúcu sa budúcnosťou mediálnej terminológie sme vytvorili na základe toho, že momentálne tu máme skutočný terminologický chaos a napríklad pri pojme „kyberpriestor“ sa stretávame niekedy až s komickými súvislosťami a interpretáciami“, vysvetľuje jeden z organizátorov konferencie Dr. Martin Solík. Okrem týchto tém sa bude na konferencii diskutovať aj o marketingu v médiách a vplyvu médií na rôzne oblasti. Podľa Dr. Solíka už dávno totiž nie je dôležité iba to, o čom ľudia hovoria, ale najmä to, ako o týchto informáciách uvažujú. „Ďalším rozmerom je zasiahnutie recipientov pre nich prirodzeným spôsobom, čo môžu využiť napríklad politici, ale i iné skupiny (silná je umelecká lobby – herci a speváci – to je vhodná protiváha). Nedávnych príkladov vo svete môžeme nájsť hneď niekoľko,“ dopĺňa M. Solík.Pozornosť sa bude venovať aj pomerne mladej disciplíne – mediálnej výchove. Podľa dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave doc. Dany Petranovej sa za posledných 5 rokov aktivity v oblasti mediálnej gramotnosti obyvateľov našej krajiny podstatne zvýšili, podobne i v oblasti výskumu implementácie mediálnej výchovy do formálneho a neformálneho vzdelávania. „Môžeme očakávať, že budúcnosť ovplyvní najmä dospievanie generácií digitálnych domorodcov“, zdôrazňuje doc. Petranová.Špeciálnym hosťom aktuálneho ročníka konferencie bude profesor Masayuki Uemura – vynálezca Nintenda z Ritsumeikan Center for the Game Studies na Ritsumeikan University v japonskom Kyote, s ktorou Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave rozvíja spoluprácu v oblasti digitálnych hier. Okrem hostí z Japonska sa konferencie zúčastnia aj experti na mediálnu výchovu zo Španielska, Ruska a ďalších krajín. Novinkou tohto ročníka je mobilná aplikácia, pomocou ktorej je možné vyplniť prihlášku, prezerať fotografie alebo program. Prihlásiť sa na konferenciu môžete do 12. apríla 2017.Konferencia MEGATRENDS AND MEDIA organizovaná Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Výstupom je každoročne séria recenzovaných zborníkov. Vybrané príspevky v anglickom jazyku sú publikované v samostatnom zborníku, ktorý je zasielaný na indexovanie do medzinárodných vedeckých databáz Web of Science, SCOPUS a EBSCO. Ďalšie vybrané príspevky v anglickom jazyku je možné publikovať v zahraničnom vedeckom časopise European Journal of Science and Theology, ktorý je indexovaný v databáze Scopus.Bližšie informácie o konferencii, programe a prihláška sú dostupné na internetovej stránke www.fmk.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *