Vzťahový koučing

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.Žijeme pre vzťahy. Vzťah je zároveň kľúčovou a častou témou v poradniach, u mediátorov či psychologických ambulanciách. Koučing rovnako vie dopômocť k dosiahnutiu dobrých vzťahov. Tento kurz je vhodný ako dovzdelávanie sa pre koučov, ktorí pôsobia v iných oblastiach. Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti. Ľudia v našom živote vystupujú nie len ako podnety pre uvoľnenie, objekty pre potrebu vnútorného zdieľania zážitkov a starostí, ale hlavne ako opora. Prečo si zakladáme rodiny? Vytvárajú pre nás bezpečie a istotu. Presne také, ktoré sme mali u mami a otca, keď sme boli deťmi. Spomeňte si na to, keď ste boli chorí. Prví, ktorých voláme sú naši najbližší, ktorí nám ponúkajú patričnú oporu. Preto si potrebujeme blízkych udržiavať a zachovávať dobré vzťahy.Žijeme aj pre emócie a z emócií. A to práve vzťahy vytvárajú. Myslím, že nič nedokáže človeka zraňovať viac ako narušený, rozhádaný alebo celkovo neuvoľnený vzťah s kýmkoľvek. Základom vo vzťahoch je uvedomiť si zrkadlenie. Vzťahový koučing je vo svojej podstate určený nie len pre pochopenie správania druhých voči nám, ale v prvom rade pochopenia nás samotných. Ako? Často to, čo vidíme v druhých, čo nás na nich rozčuľuje, ba až vyvoláva nenávisť je presne to, čo si sami nosíme v sebe. Vyskúšajte niekedy taký malý experiment. Ak sa niekedy nahneváte z dôvodu postoja alebo povahovej črty druhej osoby k Vám, hneď si to obráťte a predstavte si seba, či rovnaký postoj alebo správanie v živote nemáte aj Vy.A práve na toto je určený vzťahový koučing. Hlbšie odhaľuje vzťah k sebe samému, pomáha k porozumeniu v prvom rade svojim emóciám a ich prijatiu, prijatiu celej našej bytosti a lepšej práce so samým sebou a ako sa môžeme meniť najprv my. Bazálny temperament a povahu nezmeníme, vieme ich len prijať. To, čo meniť dokážeme, je náš postoj, ktorý zaujmeme a emócie, ktoré „ukočírujeme“. Až potom prichádza pohľad na tú reciprocitu, teda opačnú stranu a ich vzťah k nám. Týmto koučingom si vieme ľahšie odpovedať na otázky, prečo sa nám vo vzťahoch nedarí a prečo sa druhí správajú ku mne tak, ako sa správajú. Budete sa môcť inak pozrieť na vzťahy a brať zodpovednosť za ne do vlastných rúk. Kurz prevádza klienta jedenástimi dôležitými kompetenciami, ktoré by si mal osvojiť a ďalej odovzdávať ako skúsenosť svojim budúcim klientom.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte náš spomínaný kurz, ktorý nájdete na www.powercoaching.sk.Mária Mancová, Power Coaching

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *