Ako si stojí profesijné vzdelávanie v období krízy?

Koľko ľudí sa v dnešnej dobe odhodláva investovať do vzdelania a čo od toho očakávajú? Existuje priama úmera medzi počtom nových študentov a absolventov programov MBA a dobou strávenou v “Lockdowne”? Na to, ako si stojí inštitútmi ponúkajúce profesijné vzdelávanie v období krízy, sme sa opýtali Kataríny Hrstkovej a Simony Lanči zo študijného oddelenia European School of Business & Management (ESBM).

Dobrý deň, v prvom rade mi dovoľte poďakovať za Váš čas. Rada by som začala úplne narovinu – ako to teraz s časom vlastne máte? Utlmil Lockdown aj vašu spoločnosť alebo naopak máte práce až nad hlavu?

Dobrý deň a ďakujeme za dôveru. Lockdown priniesol do našej školy predovšetkým nové výzvy. ESBM poskytuje kombinovanú formu štúdia MBA a práve prezenčná časť bola vzhľadom k všetkým vládnym nariadeniam úplne pozastavená. Aj napriek týmto obmedzeniam sme však našim študentom chceli semináre naďalej poskytovať, pretože priamy kontakt s lektormi je nenahraditeľný. Všetky prezenčné stretnutia sme preto previedli do on-line formy, čo bola síce náročná úloha, ale s výsledkom sme nadmieru spokojní. To, že sme dokázali semináre realizovať, hoci trochu inou formou, je bezpochyby jedným z hlavných dôvodov spokojnosti našich študentov, čo nás teší zo všetkého najviac.

Zaznamenávate teda skôr nárast prihlášok do štúdia MBA?

Nárast prihlášok zaznamenávame každoročne, ale musím priznať, že na jar minulého roku sme netrpezlivo čakali, ako sa bude situácia s ohľadom na pandémiu COVID-19 vyvíjať. Našťastie sme nezaznamenali pokles záujmu o odborné vzdelávanie, naopak evidujeme viac prihlášok na štúdium aj väčšie množstvo otázok ohľadom programov MBA.

Čím si tento záujem o manažérske vzdelanie vysvetľujete?

Ponúkame odborné vzdelávanie, ktoré je veľmi cenení práve pre svoje zameranie. Myslím, že si ľudia začali v poslednej dobe uvedomovať viac ako kedykoľvek predtým, že vo všeobecnosti vďaka vzdelaniu stúpa ich hodnota na trhu práce. Nielen že dochádza k ich osobnému rastu, ale zvyšujú sa aj ich profesijné skúsenosti, zručnosti a logické uvažovanie, ktoré zamestnávatelia v tejto dobe najviac oceňujú. Dobrý manažér musí byť zdatným obchodníkom, úradníkom i psychológom. A to všetko štúdium MBA na ESBM ponúka.

Ako vyzerá váš typický študent?

Náš typický študent je ten, kto má záujem prehlbovať svoje doterajšie vedomosti a zároveň sa učiť niečo nové. Vďaka tomu je následne schopný všetky zručnosti a schopnosti využiť vo svojom zamestnaní a  firme. Titulom MBA sa pýšia ľudia všetkých vekových kategórií a profesijných zameraní.

Prečo by si mal záujemca o titul MBA vybrať práve vašu školu?

Najdôležitejšie prednosti štúdia na ESBM sa ťažko unifikuje, preto všetkým čitateľom odporúčame, aby nahliadli do referencií od našich úspešných absolventov, v čom konkrétne oni našli tú najväčšiu pridanú hodnotu štúdia MBA u nás. Za zmienku podľa môjho názoru stojí, že ESBM ponúka študentom naozaj flexibilné formu štúdia, ktorá je v dnešnej hektickej dobe veľmi žiadaná. Termíny seminárov si študenti volia ľubovoľne, a tak nie sú z našej strany limitovaní, ale môžu štúdium prispôsobiť svojim možnostiam a preferenciám. Našou veľkou konkurenčnou výhodou je tiež nielen získaná akreditácia od Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities, dokazujúcu vysokú kvalitu a prestíž manažérskeho vzdelávania na ESBM, ale aj mnoho ďalších členstvo vo významných organizáciách zameraných na podporu postgraduálneho vzdelávania.