Celoživotné vzdelávanie je trendy

Ľudia si najčastejšie dopĺňajú vzdelanie, keď chcú získať zamestnanie či zmeniť profesiu. Ďalším najčastejším dôvodom je získanie osvedčenia a zvýšenie poznatkov či zručností v danom obore. Kde však hľadať ten správny kurz ?Ak človek získané znalosti správne aplikuje do praxe, výsledkom u drvivej väčšiny ľudí je povýšenie v zamestnaní. Slováci však oceňujú aj osobný prínos vo forme stretnutia sa s inými ľuďmi, či obnovenie zručností. V neposlednom rade je to samozrejme aj získanie nového zamestnania.Vzdelávanie, rozvoj svojich znalostí a získanie nových zručností je celoživotný proces. „Okrem vyhľadávania správnych zručností pre konkrétne povolanie zamestnávatelia čoraz viac požadujú zručnosti, ako je schopnosť pracovať v tíme, kreatívne myslenie a riešenie problémov. Tento mix zručností je takisto nevyhnutný pre ľudí, ktorí uvažujú o tom, že začnú podnikať,“ hovorí Peter Paška, majiteľ vzdelávacieho holdingu Education, s.r.o. Čo vníma ako nedostatok na trhu práce sú ľudia schopní kombinovať prácu v rôznych oblastiach a práve týchto si zamestnávatelia cenia čoraz viac.Najčastejšie si ľudia dopĺňajú svoje vzdelanie formou odbornej prípravy na svojom pracovisku a prostredníctvom kurzov. Nasleduje účasť na workshopoch, seminároch a súkromné hodiny. Jeden z piatich záujemcov o doplnenie si vzdelania hľadá informácie na internete. Nechajú si však poradiť aj od priateľov, kolegov či rodiny. Inšpiráciu hľadajú aj v médiách.Chýbajúce zručnosti a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami je markantný. Mnohí ľudia pracujú na pracovných miestach, ktoré nezodpovedajú ich talentu. Zároveň má 40 % európskych zamestnávateľov problém nájsť ľudí s takými zručnosťami, ktoré potrebujú pre svoj rast a inovácie. Na vzdelávacom portáli education.sk si nájde kurz každý. „Zverejnených máme viac ako 15 tisíc kurzov a neustále túto databázu rozširujeme a aktualizujeme. Ponúkame všetky druhy kurzov od povinných zákonných školení, cez jazykové, ekonomické či hobby kurzy, až po kurzy osobnostného rozvoja,“ vymenúva P. Paška. Education, s.r.o. – spoločnosť mladých ľudí, ktorí vytvárajú zmysluplné vzdelávacie projekty, väčšinou v online prostredí. Jej víziou je pomáhať firmám rásť prostredníctvom vzdelávania a robiť ľudí šťastnejšími a úspešnejšími. Spája ich túžba po rozvoji spoločnosti i seba samých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *