Firemné vzdelávanie v oblasti BIZNIS PROTOKOLU

Referát ďalšieho vzdelávania UMB organizoval kurz Biznis protokol pre zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Účastníci a účastníčky kurzu získali základné poznatky z oblasti protokolu so zameraním na komunikačné situácie v kontakte s domácimi a zahraničnými návštevami na akademickej pôde. Referencie od účastníkov „Som rada, že som sa mohla zúčastniť kurzu Biznis protokol, nakoľko je to veľmi pútavá téma pre oblasť akademickej pôdy. Dozvedeli sme sa veľmi užitočné rady a skúsenosti, ktoré budem určite aplikovať do svojej praxe.“ „Lektorka pôsobila veľmi profesionálne – verbálna aj neverbálna komunikácia. Kurz bol veľmi zaujímavý a prínosný nie len pre pracovnú oblasť.“ „Kurz bol pre mňa prínosom. Napriek tomu, že bol krátky, naučili sme sa veľa užitočných pokynov, ktoré sa dajú preniesť do reálnych situácií.“Pravidlá biznis protokolu si môže osvojiť každý, ale aplikovať ich v konkrétnej situácii je veľmi náročný proces. Okrem absolvovania kurzu je jeho dôležitou súčasťou aj osobná schopnosť, erudícia a prirodzený šarm. Ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom aj v spoločenskom styku môže absolventovi pomôcť v kariére, pretože úspech niekedy určujú drobné, ale výrečné znamenia. Pravidlá biznis protokolu je dobré poznať, aby sme získali vlastný štýl a eleganciu. Je to o práci človeka na sebe samom. Vkus a takt nie sú vrodené vlastnosti, ale proces sebapoznania, vďaka ktorému dokážeme vhodným vystupovaním podčiarknuť svoju vlastnú identitu a individualitu. Toto všetko Vám umožní biznis protokol. Zamestnanec inštitúcie pôsobiacej v oblasti politiky, verejnej správy, či v iných oblastiach, často aj na medzinárodnej úrovni, ktorý je sebaistý v tomto umení, pôsobí dôveryhodne a spoločnosť a partneri ho aj tak vnímajú. Znalosť a správne využívanie pravidiel biznis protokolu nás oslobodzujú od prežitých konvencií, prinášajú sebavedomie a pomáhajú utvárať našu budúcnosť a vzťahy.
Všetky informácie ohľadne kurzov nájdete na našej webovej stránke!Jana Ševcová, koordinátorka kurzov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *