ČO JE NARIADENIE RADY (EÚ) Č. 333 / 2011 ?

Spoločnosť ASTRAIA Certification poskytuje pre spracovateľov kovového šrotu novú službu, ktorá súvisí so zmenou filozofie a pohľadu na odpad v Európskej únii (EÚ). Odpad sa od roku 2008 na základe smernice 2008/98/ES o odpadoch v celej Európe vníma ako hodnotný zdroj surovín do budúcnosti a Európa sa mení na recyklujúcu spoločnosť. Hlavným cieľom je efektívne využitie vzniknutého odpadu ako druhotnej suroviny v ďalšom procese výroby. Preto EÚ pripravuje komplex nariadení, ktoré budú definovať kritéria kladené na odpad, ktorý sa stane druhotnou surovinou.Pri napĺňaní tejto filozofie Európska únia vydala nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú kritéria, kedy kovový šrot prestáva byť odpadom. Nariadenie hovorí o konkrétnych kritériách:Stručné požiadavky, ktoré organizácie musia splniť:Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z kovového šrotu preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako tovar.ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.
Viac informácií nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=nariadenie-33…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *