Tréningové programy pre všetkých

Tréningové programy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností: KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA, PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, SEBAPOZNANIE, SEBAPRESADENIE, RIEŠENIE PROBLÉMOV, KONFLIKTOV, VEDENIE ĽUDÍ a iné. Prečo je dôležité rozvíjať tieto zručnosti?Spomínané zručnosti nám pomáhajú v profesijnom aj v súkromnom živote. Vďaka nim môžeme dosiahnuť tzv. work life balance (harmóniu osobného a pracovného života). Zručnosti môžeme využívať v každodennej komunikácii. Požadujú sa aj v práci a dokonca ich môžeme nájsť ako súčasť požiadavky na zamestnanca pri pracovných ponukách. Zamestnávatelia často kladú dôraz na soft skills (tzv. mäkké zručnosti). Zručností, ktoré nadobudnete počas tréningov, častokrát zavážia pri rozhodovaní sa o Vašom prijatí do zamestnania, ale aj pri výkone svojej práce. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ČLOVEKA.
ČAS JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME.

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!
Ak máte záujem zručnosti rozvíjať, najefektívnejším riešením je absolvovať niektorý z našich tréningových programov. Výhodou je, že po absolvovaní tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý je dokladom získania vedomostí a zručností.
Viac na našej webovej stránke!
Jana Ševcová, koordinátorka kurzovPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *