Je vzdelanie v živote skutočne dôležité?

Škola je začiatkom

Každý z nás už iste zažil chvíľku, kedy sa mu nechcelo vstávať, nebavilo ho sa učiť na skúšky, alebo sa mu proste len v ničom nedarilo. Už malé deti často plačú, že nechcú ísť do školy. Zlostia sa a hádajú o tom, k čomu im to v živote bude. Strednú školu potom prežijú skôr všade inde, len nie nad učivom a človek by si mohol pomyslieť, že je s ich ďalším rozvojom koniec. Je však prekvapujúce, koľko z nich nakoniec študuje aj ďalej. S vekom si totiž väčšinou uvedomia, že vzdelanie je veľmi dôležité. Samozrejme, že nie každý môže ďalej študovať a nie každý má na to tzv. bunky, ale tí z nás, ktorí nemajú okrem svojej vlastnej lenivosti žiadne iné prekážky, by sa o ďalšie štúdium mali aspoň pokúsiť. Vzdelanie je totiž jeden z hlavných predpokladov k vzdelanosti, čo nie je to isté.

Skutočne je potrebné vedieť toho toľko? 

Možno ste aj vy zaznamenali klasické námietky o tom, na čo bude doktorovi matematika a spisovateľovi ekonomika, ale verte alebo nie, všetko je prepojené. Niekde veľmi úzko, inde široko, ale v živote je veľkou výhodou mať všeobecný prehľad. Neznamená to síce, že musíte všetkému úplne odborne rozumieť, ale bohato postačí, keď sa dokážete rýchlo zorientovať v problémoch a naučíte sa dávať si veci do súvislostí. To je totiž tá pravá vzdelanosť, ktorá zvyšuje úspech v živote, a to nielen v odbornej, ale aj v osobnej rovine.

Prečo byť vzdelaný? 

Dôvodov je viac než dosť a mnohé z nich sú spolu veľmi previazané. Všeobecne nám vysoká vzdelanosť prinesie:

  • Prehľad – máme veľa znalostí a vieme sa o nich podeliť s ostatnými.
  • Nezávislosť – väčší predpoklad nielen k finančnej samostatnosti, ale takisto aj schopnosť vytvárať si vlastné názory bez toho, aby sme verili všetkému, čo počujeme.
  • Improvizácia – vďaka našim vedomostiam nás rýchlejšie napadajú možné riešenia.
  • Rešpekt – našu múdrosť ocení nie len naše najbližšie okolie.
  • Motivácia stále sa učiť – ako sa hovorí „s jedlom rastie chuť“, tak to presne platí aj tu. Skutočne vzdelaný človek totiž dobre vie, že nemôže zostať stáť na mieste, pretože svet okolo sa neustále mení. 
Čím vyššie vzdelanie a širšie obzory máte, tým spokojnejší život budete žiť.

Ako na sebe pracovať? 

V Českej republike je skutočne veľa možností osobného rozvoja. Či už ide o klasické vysoké, či vyššie odborné školy, alebo o školy manažérske, na ktorých môžete získať profesijné tituly ako MBA, BBA, DBA, LL.M. a mnoho ďalších iných, ktoré spadajú pod celoživotné vzdelávanie. Nemusí ísť len o štúdium v pravom zmysle slova, ale aj o rôzne krátkodobé programy, či aj jednodňové kurzy. Všetko z toho nám pri správnom výbere dáva nové informácie, čerstvé podnety a ukazuje iný rozmer toho, čo si už myslíme, že aj tak dobre poznáme. Jednoducho nás to posúva ďalej.

Práve takí ľudia, ktorí neustále bádajú a majú potrebu sa zdokonaľovať či profesijne rásť, radi navštevujú i ďalšie školy a inštitúcie. Skvelé je napríklad práve manažérske štúdium MBA. To je vhodné a veľmi vyhľadávané predovšetkým cieľavedomými ľuďmi, ktorí sú už aj v súčasnosti vo vysokom postavení, ale potrebujú na svoje vedomosti dostať iný pohľad. Oni totiž vďaka svojmu životnému úspechu a vzdelanosti veľmi dobre vedia, že státie na mieste im neprinesie žiadny posun, nieto ešte tým správnym smerom.