Kurzy posunkového jazyka do úradov

Homo locum ornat, non locus hominem – Človek zdobí úrad, nie úrad človeka Sluchovo postihnutí, ktorí sú často vsadení do spoločnosti ako riadni občania, resp. ako ľudia ZŤP, bojujú s úradnými postupmi ako Dávid s Goliášom. Jediným spoločným, komunikačným prostriedkom pri riešení spoločného problému je papier a ceruzka, netušiac pri presadzovaní úradných aktivít, že človek s kongenitálnou, vrodenou poruchou sluchu, nevie dostatočne analyzovať obsah písaného textu a žiaľ, nevie to ani vysvetliť druhej strane – komunikantovi.
Bariéry, ktorými sa boria ľudia so sluchovým postihnutým pri životne dôležitých riešeniach, mimochodom, s ktorými máme nemalé problémy aj my počujúci, sú v rozpore s ľudskými právami a so Zákonom o posunkovej reči, kde paragraf 5, odsek 1 nariaďuje: „Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.“ No vždy sa nájde škulinka tvrdo znejúca…ale… Firmita.sk vzdelávacia agentúra, v spolupráci s Inštitútom jazykov a vzdelávanie v Žiline, ponúka možnosti riešenia tohto pálčivého problému. Na stránkach spoločnosti firmita.sk, nájdete širokú ponuku kurzov posunkového jazyka v modulovom systéme, ako prípravné kurzy na akreditovaný program výuky posunkového jazyka ( v riešení ), určený pre cieľové skupiny opatrovateľov sluchovo postihnutých, osobných asistentov sluchovo postihnutých a úradníkov, prichádzajúcich do styku s nepočujúcimi. Pre hrubú orientáciu, týkajúcej sa posunkového jazyka a slovenského posunkového jazyka, ako aj získania informácií o poskytovaní týchto služieb v rámci SR, je vhodné navštíviť naše stránky. Za zmienku stoja aj doplňujúce aktivity v tejto oblasti, na dôkladné pochopenie problematiky komunity Nepočujúcich Homo locum ornat, non locus hominem – Človek  zdobí úrad, nie úrad človeka. Eva Lenorovičová – konateľka spoločnosti firmita.sk vzdelávacia agentúra, autorka vzdelávacích programov     .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *