Vzdelávanie v 21. storočí už nie je iba o potrebe mať vysokú školu. Ako na moderné štúdium?

Škôlka, základná, stredná a následne vysoká škola a práca. Takto znie klasický vzorec vzdelávacieho systému nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. V poslednom čase však nie je vysoká škola automatickou voľbou stredoškolákov. Študentov láka prax, život a reálne skúsenosti. Na tieto trendy treba reflektovať a prispôsobiť sa im. Vzdelávanie v 21. storočí už naozaj nie je iba o potrebe vyštudovať univerzitu. Ako na moderné vzdelávanie a štúdium? Inšpiráciu ponúka European School of Business and Management s ich širokou ponukou programov MBA štúdia.

Štúdium MBA je moderný postgraduálny vzdelávací program, vďaka ktorému si prehĺbite svoje vedomosti a získate komplexný pohľad na vybranú problematiku. 

Štúdium MBA na European School of Business and Management je vhodné pre kohokoľvek, kto chce od života viac. Rozdielov oproti klasickej vysokej škole je hneď niekoľko. MBA štúdium trvá iba 1 rok a študujte vami vybranú špecializáciu. To znamená, že nebudete musieť absolvovať prednášky, ktoré nechcete alebo vás nebavia. Princíp MBA štúdia je tu postavený tak, aby ste z neho vyťažili maximum. Vďaka širokej ponuke špecializácií, ktorých ESBM ako jediná vzdelávacia inštitúcia na českom i slovenskom trhu ponúka až 22, si vyberie to svoje zaručene každý – podľa svojich želaní či záujmov. Ponuka je skoncipovaná od klasických programov ako: MBA Marketing a Promotion Management, MBA Personálny management či MBA Management zdravotníctva, až po úzko profilované špecializácie, ako napríklad: MBA Športový management, MBA Management gastronómie a hotelierstva, MBA Andragogika a management vzdelávania, MBA Bankovníctvo či MBA Moderný management.

Moderné MBA štúdium je postavené na Oxfordskom modeli, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavia nad teoretické znalosti.

V ESBM sa osvedčila metóda kombinácie online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). „Nespornou výhodou štúdia MBA na ESBM je časová flexibilita – možnosť zahájiť štúdium ihneď a prispôsobiť si výučbu vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú,“ hovorí Mgr. Simona Probstová, MBA, riaditeľka ESBM.

Štúdium MBA vám poskytne nielen vedomosti, ale najmä zručnosti, motiváciu a špičkoví lektori budú zároveň ako vaši koučovia. Toto všetko vám zaručí úspech nielen na trhu práce, ale aj vo vašom podnikaní či následne aj v osobnom živote. Práve toto sú atribúty, ktorými sa vyznačuje moderné vzdelávanie 21. storočia.

Vzdelávanie je kľúčom k mnohým kapitolám v našom živote. Určite ho zverte do rúk tým najlepším. Tak ako to urobili aj desiatky absolventov European School of Business and Management. Podajte si prihlášku k štúdiu MBA už dnes.

Ak moderné MBA štúdium, tak jedine od ESBM.