Základné školy môžu k dištančnej forme vzdelávania využiť materiály o zdravej výžive

Vyučovanie online si učitelia a žiaci vyskúšali už počas prvej vlny pandémie. Od dnešného dňa prechádza na dištančnú formu vzdelávania aj 2. stupeň základných škôl. Projekt a nový voliteľný predmet o zdravej výžive detí „Viem, čo zjem“ ani v tejto chvíli neotáľa a školám ponúka zdarma učebné materiály v digitalizovanej podobe, ktoré môžu použiť aj pri online výučbe. 

Stravovacie návyky môžu výrazne ovplyvniť zdravie detí v budúcnosti, preto je edukácia v tomto smere nesmierne dôležitá. Do pozornosti sa stále viac dostáva aj vďaka projektu „Viem, čo zjem“, ktorý v aktuálnom školskom roku prebieha na základných školách už piaty ročník. Tento rok predstavil aj novinku v podobe voliteľného predmetu, ktorý si môžu školy zaradiť do vyučovania piatych ročníkov. 

„Stravovacie návyky sú v rodinách rôzne, no napriek tomu má výchova na úrovni školy svoj opodstatnený význam. Ak sú informácie o stravovaní podané zaujímavým a interaktívnym spôsobom, tak, ako sa o to snažíme aj v rámci foriem a metód Viem, čo zjem, tak môžu žiakov motivovať k pozitívnej zmene,“ uviedol Mgr. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Školy môžu učebné materiály „Viem, čo zjem“ využiť aj pri online výučbe. Všetky materiály sú v elektronickej podobe a pre školy sú dostupné úplne zdarma po registrácii na webovej stránke projektu. Učiteľ má k dispozícii metodický list k obsahu hodiny, názorné prezentácie s úlohami, pracovné listy pre žiakov a 6 interaktívnych aplikácií v digitalizovanej podobe, ktoré obsahujú aj náučné videá. Žiaci sa vďaka nim oboznámia s témami zdravej a vyváženej stravy, pitného režimu, zorientujú sa v zložení potravín, správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania, ale aj spoznajú riziká, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa. 

Do projektu sa môže zapojiť každá základná škola na Slovensku s ľubovoľným počtom tried z 3., 4. a 6. ročníkov. Učebné materiály sú rozdelené do 6 lekcií v rozsahu 6 vyučovacích hodín, ktoré si môžu školy realizovať naprieč predmetmi podľa vlastného uváženia. Počas roka je pre školy vyhlásená aj dobrovoľná súťaž, v ktorej môžu získať príspevok na cvičebné pomôcky pre školu. Piaty ročník projektu „Viem, čo zjem“ sa realizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. 

Voliteľný predmet je určený pre 5. ročníky základných škôl. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR v rozsahu 32 vyučovacích hodín na celý školský rok. Ak sa škola pre tento predmet rozhodne, môže si ho zaradiť do učebného plánu formou disponibilných hodín. 

Prístup k učebným materiálom získajú školy po registrácii do projektu alebo voliteľného predmetu na webovej stránke www.viemcozjem.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *