Vzdelávaním proti nevedomosti

Každý deň sa stretávame s množstvom problémov a úloh, ktoré vyžadujú okamžité riešenia. Pomoc hľadáme u priateľa na telefóne alebo na internetových vyhľadávačoch, ktoré však nie sú vždy zodpovedným zdrojom získavania informácií. Omnoho jednoduchšie a prospešnejšie je vedieť sa sám zorientovať v každodenných otázkach Čítaj viac…

Zdokonaľujeme chuť e-learnmedia CAFÉ 2012

Po celom svete prebieha boj o získanie talentu a najlepší program rozvoja talentu, spoločnosti zápasia s  odchodom silných populačných ročníkov do dôchodku a nedostatkom novej kvalifikovanej pracovnej sily. Diskusie o znižovaní nákladov naďalej prebiehajú a tlak na inovácie neustále rastie. Srdečne pozívame všetkých záujemcov, ktorí sa Čítaj viac…

Pozývame Vás diskutovať o téme prevencie IT kriminality

Celospoločenská téma nárastu počítačovej kriminality predstavuje zásadné kultúrne, ekonomické, morálne i sociálne riziká.  Nárast kriminality realizovanej prostredníctvom počítačovej techniky, internetu a jeho typických aplikačných prostriedkov akými sú sociálne siete, diskusné fóra a rad ďalších sú neodškriepiteľným prvkom súčasnej doby. Využite Čítaj viac…

Kurzy posunkového jazyka do úradov

Homo locum ornat, non locus hominem – Človek zdobí úrad, nie úrad človeka Sluchovo postihnutí, ktorí sú často vsadení do spoločnosti ako riadni občania, resp. ako ľudia ZŤP, bojujú s úradnými postupmi ako Dávid s Goliášom. Jediným spoločným, komunikačným prostriedkom Čítaj viac…

Videokurzy pre MS Office 2007 a 2010

Spoločnosť Video-Office s.r.o. sa špecializuje na elektronické vzdelávanie a vývoj inovatívnych produktov v tejto oblasti. K dnešnému dňu ponúkame e-learningové kurzy v  práci s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vo verziách 2003, 2007 a 2010. Elektronické kurzy sú vytvorené lektormi, ktorí majú mnohoročné Čítaj viac…