Koncept SMART CITY je pre Slovensko “umením”. Tech Events naň poukazuje cez kľúčovú problematiku, ktorou je kybernetická bezpečnosť v mestách.

B R A T I S L A V A – 26. máj 2021 – Po polročnej prestávke, počas ktorej dal COVID stopku viacerým organizátorom, prichádza myšlienková platforma Tech Events s konferenčným formátom poukazujúcim na nutnosť ochrany miest a ich postavenia v digitálnom prostredí. Od justície, ktorá bola hlavnou témou poslednej, 20. konferencie, upriamuje pozornosť na budovanie inteligentných a bezpečných miest na Slovensku. Formát pritom prepája problematiku konceptu Smart City aktualizovanú o dôsledky stále trvajúcej pandémie, ktorá nám viac než čokoľvek predtým ukázala dôležitosť inteligentných, no najmä funkčných miest.

Konferencia s názvom SLOVENSKÉ (SM)ART CITY – Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach – buďme pripravení! sa uskutoční už v utorok 1. júna 2021. Rečníkmi jednotlivých diskusií budú tentokrát odborníci zo Slovenska a Českej republiky, ktorí patria medzi špičku vo svojom odbore. Pre účastníkov bude vďaka sponzorom a podporovateľom online prístup na konferenciu opäť bezplatný. Miesto je možné si bezplatne rezervovať už dnes TU, pričom na YouTube kanáli organizátora si môžete pozrieť aj oficiálnu pozvánku.

“O potrebe inteligentných miest postavených na funkčnej digitalizácii sa počas pandémie hovorilo viac než kedykoľvek predtým. Prvýkrát sme sa totiž ocitli v situácii, ktorá sa bez nich javila ako nezvládnuteľná. Práve COVID nám ukázal, že Smart City nemá byť len pojmom, ktorého cieľ o naplnenie si medzi sebou už roky prehadzujeme; delegujeme z úrovne štátu na úroveň miest a naopak. Zo Smart City, z ktorého má profitovať celá spoločnosť, sa na Slovensku stal problém zacyklený medzi firmami, ktoré sa tlačia do riešení, mestami, ktoré im nerozumejú, a štátom, ktorého úlohou je vytvárať podmienky. Tento systém však nefunguje, nik nevie, čo je jeho úlohou, a tak jediným faktom, ktorý platí, je, že naplnenie konceptu Smart City je v praxi skutočným “umením”. Aj preto naša 21. konferencia nesie názov Slovenské (sm)art city hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje. 

Témou 1. diskusného panela konferencie budú Výzvy a hrozby kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách aj v postpandemickej ére. Pandemická situácia totiž akceleruje aj digitalizáciu miest, ktorá sa však do praxe dostala až v dôsledku paniky. Tá digitálnu transformáciu dostáva do reality v značne skrátenom čase, čím vzniká príležitosť pre nebezpečné kybernetické útoky. Svedkom jedného z nich bol aj Dan Jiránek, generálny manažér SMART ČESKO, Svaz měst a obcí ČR, a to v čase, keď pôsobil ako primátor Kladna. Vírus, ktorý vtedy napadol kladenský magistrát, sa maskoval ako bežná faktúra, ktorá však po otvorení kompletne zašifrovala celý počítač. Celú situáciu však zachránil kvalitný bezpečnostní systém, vďaka ktorému vírus nakoniec zničil dáta len v jednom počítači.

Nebezpečenstvo kybernetických útokov pritom spočíva aj v tom, že rozsah škôd, ktoré spôsobujú, neustále narastá. „Najlepšie si v opatreniach kybernetickej bezpečnosti na Slovensku počínajú banky a telekomunikácie. Najhoršie je na tom zdravotníctvo, obecná samospráva a štátna správa, pretože zavádzanie kybernetických opatrení dlhodobo odsúvali,“ hodnotí Ivan Makatura, predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Zdôrazňuje pritom, že kybernetická bezpečnosť je ochrana informačných aktív, a preto by náklady na ochranu mali zodpovedať rizikám, ktoré na tieto aktíva pôsobia

Jedno z riešení kybernetickej bezpečnosti ponúka aj koncepcia Smart Cities, jej implementácia však na Slovensku naráža na viaceré úskalia. „Slovensko sa nachádza skôr v štádiu implementácie agendy pre Smart Villages ako Smart Cities. Okrem toho – miest, ktoré by mohli byť porovnávané na európskej alebo svetovej úrovni máme teoreticky asi päť,“ hovorí Andrej Kóňa, expert na inteligentné mestá, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

2. diskusný panel sa bude venovať Riešeniam kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách. Citlivé údaje vo verejných službách a kritickej infraštruktúre sú vystavené hacktivizmu a inštitúcie čelia čoraz zložitejším výzvam s cieľom zabezpečiť svoje dáta pred kybernetickými útokmi. 

Hackeri okamžite využívajú akúkoľvek slabinu systému, a tak sa kybernetická bezpečnosť stáva nevyhnutnou otázkou súčasnosti nielen pre jednotlivcov a firmy, ale aj pre celé mestá. Digitalizácia prináša zvýšený komfort, vysokú spoľahlivosť, efektívnosť a šetrí zdroje. Sú tu však aj riziká ako kybernetické útoky, ktoré môžu spôsobiť, že mesto zrazu „zhasne“. Zodpovedné mesto musí byť preto pripravené odolať kybernetickým útokom a byť schopné služby po úspešnom útoku obnoviť v čo možno najkratšom čase,” poznamenal Igor Straka, audítor informačnej a kybernetickej bezpečnosti, TÜV SÜD Slovakia

Reálne nebezpečenstvo kybernetických útokov si mestá dokážu naplno uvedomiť až v momente, keď k niektorému z nich naozaj dôjde. Jedným z mnohých príkladov je aj prípad mesta Florida, kde hackeri napadli program na úpravu mestskej vody v snahe otráviť ju škodlivými chemikáliami. Celú situáciu sa našťastie podarilo včas zvrátiť, pravdou však je, že takéto situácie môžu časom vyústiť až v hrozbu moderných vojen.

Posledný diskusný panel sa bude venovať Financovaniu inteligentných riešení. Odpoveď na viaceré spoločenské výzvy vrátane dosiahnutia kybernetickej bezpečnosti totiž ponúka aj už spomínaný koncept Smart Cities, problémom je, že si však vyžaduje rozsiahle investície. Ich vidinou sú nielen prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj zdroje z operačných programov fondov Európskeho spoločenstva a Plánu obnovy. Ten podľa Lívie Vašákovej, generálnej riaditeľky sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií Slovenskej republiky, nie je určený len na čerpanie peňazí, ale umožní nám posunúť krajinu dopredu pomocou prepájania reforiem s investíciami. “Cieľom Plánu obnovy je zvýšenie kvality života na Slovensku v rôznych oblastiach. Či už cez kvalitnejšie školstvo, nové či zrenovované nemocnice, zelenšiu krajinu alebo cielenejšiu podporu investícií,” dodáva Vašáková z Ministerstva financií SR, ktorého úrad na konferencii zastúpi Mariana Kollárová, projektová manažérka Plánu obnovy.

Nevyhnutnosťou je, aby všetky uvedené riešenia boli podporené vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov aj pre kybernetickú bezpečnosť, a to na všetkých úrovniach štátu tak, aby mohli byť naplnené strategické ciele definované v Národnej stratégii. To je spôsob, ako inteligentné a inovatívne smart riešenia dostaneme nielen na úroveň štátu, ale aj miest. Jedným z pozitívnych príkladov financovania takýchto typov riešení poskytuje aj mesto Kežmarok, ktorého cieľom je transformácia koncepcie Smart Green City na skutočne chytré mesto. “Kežmarok sa už v predchádzajúcich rokoch vydal na cestu inteligentného mesta. Je preto naším cieľom stať sa do roku 2025 lídrom v Smart City oblasti na Slovensku,“ hovorí Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok. To, z akých zdrojov sa mesto hodlá tieto zmeny financovať, bude jednou z hlavných častí posledného diskusného panela.

Konferenciu SLOVENSKÉ (SM)ART CITY sa organizátorom podarilo zorganizovať najmä vďaka hlavným partnerom, ktorými sú spoločnosti ELTODO SK a SHIELD TECH, a podporovateľovi TÜV SÜD Slovakia. Vďaka organizátora však patrí aj všetkým ďalším partnerom: 

  • Hlavní partneri: ELTODO SK, SHIELD TECH
  • Podporovatelia: TÜV SÜD Slovakia
  • Produkčný partner: VNET, Slido, Live Upcoming
  • Mediálni partneri: SITA, Nextech, StartitUp, isamosprava.sk, in.ba, Prepriemysel.sk, Education.sk, Archinfo.sk

Všetky ďalšie informácie o pripravovanej konferencií nájdete na Techevents.eu a na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Instagram.
Všetky doterajšie konferenčné formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované v archívoch ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.