Videokurzy pre MS Office 2007 a 2010

Spoločnosť Video-Office s.r.o. sa špecializuje na elektronické vzdelávanie a vývoj inovatívnych produktov v tejto oblasti. K dnešnému dňu ponúkame e-learningové kurzy v  práci s MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vo verziách 2003, 2007 a 2010. Elektronické kurzy sú vytvorené lektormi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s danou tématikou a jej prednášaním. Sme lídrom na trhu v ponuke e-learningu prostredníctvom videotutoriálov, ktoré sú momentálne najefektívnejších spôsobom výučby softwaru. Všetky úkony sú názorne spracované v podobe videa, ktoré komentuje autor a zdôrazňuje “best practicies“. Program nenúti poslucháča kurzu klikať, ale súvisle prezentuje úkon, ktorý sa chce účastník naučiť. Ku všetkým kapitolám sú vytvorené cvičenia, na ktorých je možné úkony následne precvičiť a pre overenie vedomostí alebo zistenie znalostnej úrovne účastníka je spracovaný test. Filozofiou videotutoriálov je prezentovať prostredie a možnosti programu poslucháčovi a oboznámiť ho s jeho praktickým využitím. Vzdelávanie je plynulé a efektívne, pretože nezdržuje poslucháča s vykonávaním každej operácie. Zároveň poslucháč sleduje možné praktické využitie softwaru a vie ho aplikovať na svoje potreby. Flexibilita e-learningu dáva možnosť kedykoľvek sa k danej kapitole vrátiť, čiže reprezentuje aj funkciu poradcu v prípade problémov. Popri videotutoriáloch je výklad spracovaný ďalšími výučbovými nástrojmi ako textová učebnica, PowerPoint, cvičenia, príklady a testy. Všetky nástroje je možné modifikovať pre potreby Vašej firmy.   Produkty sú vytvorené v súlade s normou SCORM, čiže sa môžu impletentovať do akéhokoľvek Learning Management Systému (LMS), ktorý tiež tento štandard podporuje (Moodle, Sharepoint, iné). Ďalej ponúkame klientom nasadenie e-learningu v týchto formách: Hostované aj serverové riešenie umožňuje vlastnú správu užívateľov a sledovanie priebehu výuky prostredníctvom webového prehliadača. Správa e-learningových kurzov je založená na oprávneniach administrátora, manažéra pre vzdelávanie a užívateľa. Manažér vzdelávania má prístup k štatistikám v príslušnej skupine a môže monitorovať priebeh výučby. Pre bližšie informácie nás kontaktujte a radi Vám predstavíme naše produkty v praxi. S pozdravom
Ing. Radovan Debnár
Contry Manager www.video-office.sk
info@video-office.sk    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *