Vzdelávanie ako investícia

Trh vzdelávania a v ňom fungujúcich inštitúcií, ktoré poskytujú postgraduálne vzdelanie, pripomína jeden veľký rybník. Titul MBA je čoraz zvučnejší nielen na zahraničnom trhu, ale čoraz viac sa tlačí aj na ten slovenský. Treba si priznať, že potreba postgraduálneho vzdelávania nebola nikdy osožnejšia. 

Sebarozvoj a vzdelávanie idú ruka v ruke. Samozrejme každá oblasť zlepšovania si vyžaduje investíciu, z ktorej každý z nás očakáva najlepšie stopercentnú a aj o niečo vyššiu návratnosť. Je zrejmé, že čo sa týka vzdelania, ide o tú najmenej rizikovú investíciu. Volatilita tejto investície sa nepohybuje v záporných číslach, naopak, má silnú tendenciu rásť. Postgraduálne vzdelávanie sa stalo v dnešnej dobe fenomenálnou formou investovania mnohých ľudí stredného a vyššieho manažmentu. 

Prečo je to tak? Na Slovensku funguje trhová ekonomika. Nie v úplne čistej podobe. Každý trocha vzdelaný ekonóm vie, že v tomto druhu ekonomiky si trh diktuje podmienky a je na každom z nás, aby sa čo najlepšie adaptoval, vyťažil maximum. Nikto z nás by istotne vo svojej práci nechcel byť nahradený. Sledujeme, ako nám z každej strany varovným prstom máva „robotizácia“.  Trhu práce už nestačí iba prax, ale čoraz viac je cítiť potrebu vzdelávania. 

Titul MBA  sa u nás na Slovensku teší čoraz väčšej pozornosti a žiadanosti na trhu práce. Štúdium MBA je chápané ako istá forma prestíže či kariérneho rastu u ľudí, ktorí chcú svoje schopnosti posunúť vyššie. Kedysi bolo treba za týmto vzdelaním cestovať ohromnú diaľku a prekročiť hranice Slovenska. Dnes to už tak nie je. 

Aj na slovensku je z čoho vyberať. V dnešnej rýchlej dobe máme veľmi málo času. Keď už ho máme, tak ho chceme venovať svojej rodine, najbližším, či svojím záľubám. Nikto z nás neupiera rád svoj voľný čas tomu, čo chce.  Ideálnym prepojením túžby po vzdelávaní a rešpektu k voľnému času je 100% online štúdium, ktoré na Slovensku ponúka napríklad český Business Institut. Trvá jeden rok a nie, nemusíte sa báť, je možné ho študovať v slovenskom jazyku. Študenti majú k dispozícií moderný e-learningový systém, ktorý im zabezpečuje prístup a štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Online študijné materiály, prednášky, videá, online knižnicu, online konzultáciu s lektormi a odborníkmi z praxe a mnoho ďalšieho.

Či už volíte kombinovanú alebo online formu štúdia, skladbu lektorov tvoria najlepší a najfundovanejší odborníci z praxe, ktorí danú problematiku dokonale poznajú v praxi a tak vedia študentom zabezpečiť, že štúdium nie je o poučkách, ale o praxi priblíženej pomocou case studies. Pozrite sa teda vždy, kto dané študijné programy vyučuje, a aký je lektorský profil.

Referencia absolventov vám tiež o samotnej škole všeličo napovie a určite neradno opomenúť ani samotnú skladbu vybraného študijného programu.

Pri postgraduálnom štúdiu ako je MBA je potrebné počítať so školným, preto je potrebné pozerať sa naň ako na investíciu. Dobre návratnú.

Ak sa pustíte do štúdia, benefity na seba nenechajú dlho čakať. Študenti sú schopní získané poznatky aplikovať do svojej vlastnej praxe už pri štúdiu.

Ak sa rozhodnete a k tomu zvolíte 100% online formu, začať môžete pokojne už zajtra.