Trendom v oblasti vzdelávania je posun od hard skills k soft skills

Z mojej praxe pozorujem, že firmy kladú čím ďalej, tým väčší dôraz na rozvoj soft skills svojich zamestnancov. Soft skills je však behom na dlhé trate, čo si niekedy manažéri neuvedomujú. Naučiť sa skutočne efektívne komunikovať, zvýšiť si EQ alebo stať sa dobrým lídrom jednoducho nejde za jeden deň. Preto budú podľa mňa trendom vo vzdelávaním na rok 2020 témy ako leadership, emocionálna inteligencia, stres manažment, osobnostná typológia, reziliencia, ale aj komunikácia .Aj keď záujem o klasické školenia efektívnej komunikácie ustúpil v posledných rokoch do úzadia, tento rok bude komunikácia vo vzdelávaní zažívať renesanciu. Nedostatok kvalitných ľudí na trhu práce totiž zvyšuje nároky na kvalitu komunikácie manažérov. Trendom v oblasti vzdelávania je posun od hard skills k soft skillsVo všeobecnosti sa v posledných rokoch zvyšuje záujem o vzdelávanie v oblasti školení soft skills, teda jemných zručností. Skúsenosti totiž ukazujú, že aj keď je niekto skvelý odborník a má výborné hard skills“ (odborné a technické znalosti a zručnosti), ale nevie pracovať v tíme, nedokáže komunikovať s kolegami, je negatívny, dostáva sa často do konfliktov s inými alebo skrátka nevie pracovať pod vplyvom stresu, môže byť pre firmu väčšou škodou ako prínosom. Preto firmy kladú čím ďalej, tým väčší dôraz na rozvoj soft skills svojich zamestnancov. Soft skills predstavujú osobnostné vlastnosti a schopnosti človeka – jeho správanie, postoj, komunikačné zručnosti, schopnosť tímovej práce, zvládanie konfliktov, stresu, time manažment a úroveň EQ. A to sú práve témy, ktorým sa venujem.Rozvoj Soft skills je tak trochu „behom na dlhé trate“Treba si ale uvedomiť, že naučiť sa hard skill zručnosť je vo všeobecnosti jednoduchšie a trvá to kratšie ako naučiť sa soft skills zručnosť. Soft skills je beh na dlhé trate, čo si niekedy firmy neuvedomujú. Naučiť sa skutočne efektívne komunikovať, zvýšiť si EQ alebo stať sa dobrým lídrom, jednoducho nejde za jeden deň. Firmy si objednajú jednodňové školenie komunikačných zručností alebo emocionálnej inteligencie a očakávajú, že od ďalšieho dňa bude zamestnanec komunikovať efektívne a s porozumením. To, žiaľ, nie je reálne. Jednou z najväčších chýb je, že ľudia si myslia, že keď vedia rozprávať, vedia aj komunikovať. Naučiť sa komunikovať s porozumením je práca na celý život. Preto odporúčam firmám dlhodobejšie programy na rozvoj soft skills zručností. Keď trvá program napríklad pol roka alebo rok a každý mesiac sa danej téme venujeme jeden deň (prípadne iba poldeň), vieme ísť viac do hĺbky a po mesiaci na to nadviazať. Efekt je tak viditeľný aj ľahšie merateľný. Najväčší záujem je o osobnostnú typológiu DiSC, emocionálnu inteligenciu a stres manažmentNajväčší záujem prejavujú firmy o školenie osobnostnej typológie DiSC, ktorá je podľa mňa základom pre každú firmu aj jednotlivca. Ďalej je záujem o stres manažment, pretože všetci sme čím ďalej, tým viac vystavení stresu. A čomu sa teším, začína sa zvyšovať záujem aj o emocionálnu inteligenciu a prácu s emóciami. Keď je človek v strese, ťažšie zvláda emócie. Ja hovorím, že keď človek neovláda svoje emócie, emócie ovládajú jeho. Okrem toho, že podľa výskumov je EQ je dôležitejšie pre úspech ako IQ, sa nespracované emócie prejavia po čase aj v podobe fyzických či psychických ochorení. Štatistiky sú v tomto smere alarmujúce. Výrazne sa zvyšujú depresie, úzkosti a pocity vyhorenia. Práve preto sú tieto témy také dôležité. Nedávno sa na moje školenia prihlásil aj známy mladý Youtuber, čo ma veľmi potešilo. Keď bude na sebe pracovať on, môže to následne zdieľať aj tisícom mladých ľudí.Google ide príkladom, ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu zamestnancov Niektoré firmy sa už rozvoju emocionálnej inteligencie svojich zamestnancov venujú serióznejšie, najmä v zahraničí. Tu však platí ešte výraznejšie, že rozvoj EQ je beh na dlhé trate. Napríklad v Google spustili pred desiatimi rokmi dlhodobý program rozvoja emočnej inteligencie zamestnancov. Po absolvovaní programu účastníci uvádzali, že dosahujú lepšie pracovné výsledky, dokážu lepšie komunikovať, pokojnejšie pracovať s námietkami, lepšie zvládať stres a konfliktné situácie, pracujú menej a sú produktívnejší a efektívnejší. Okrem toho sa im zlepšila celková imunita a objavili zmysel svojej práce, ktorý ich motivuje a poháňa k lepším výkonom a celkovej angažovanosti. A je to vidieť aj na výsledkoch firmy.Manažéri potrebujú najčastejšie riešiť stres a vedenie ľudíNiekedy sa na mňa firma obráti s tým, že ich zamestnanci nevedia medzi sebou komunikovať, kričia po sebe, sú nervózni, vystresovaní a pod. Ďalším problémom je, že manažéri nevedia motivovať a angažovať ľudí v tíme. Ľudia sú nespokojní, práca ich nebaví. Čo s tým? Ďalším problémom je, ako si poradiť s miléniovou generáciou a ako ich motivovať, aby si tých šikovných udržali a aby neodišli niekam inam. Toto všetko sú témy, ktoré sa týkajú komunikácie, vedenia ľudí, čiže leadershipu, emocionálnej inteligencie a práce s osobným potenciálom. Osobnostná typológia DiSC je jedným so základných nástrojov, ktorý firmám v týchto oblastiach môže výrazne pomôcť. Podľa mňa by každá firma mala začať s osobnostnou typológiou DiSC, a potom na tom postupne stavať ďalšie soft skills. Je to základ, na ktorom môžeme potom stavať múry.Ani klasický time manažment a komunikáciu netreba podceňovaťToto sú témy, o ktoré je v poslednom čase menší záujem, sú ale extrémne dôležité. Ľudia totiž riešia stres, a keby si vedeli lepšie naplánovať čas, mali by menej stresu. Stres totiž podľa výskumov nespôsobuje iba množstvo úloh, ale najmä množstvo nedokončených úloh a úloh robených na poslednú chvíľu. Možno už firmy absolvovali tréningy komunikácie a time manažmentu a myslia si, že to stačí. Nestačí. Ja na školení time manažmentu učím jednoduché princípy, ktoré môžu naozaj výrazne pomôcť pri plánovaní času. Dokonca som mala zaujímavú skúsenosť na školení v jednej firme. Šéf sa sťažoval, že jeho zamestnanec nedodržiava termíny, čím brzdí celý tím. Jednalo sa o veľmi šikovného a talentovaného manažéra. Nakoniec sme zistili, že on skrátka nevie, ako si má manažovať čas a nikdy nepoužíval diár a ani iný nástroj na plánovanie času. Samozrejme, že potom nedodržiaval termíny☺ Takže sme zistili, že firma potrebuje aj školenie time manažmentu okrem školenia komunikácie.Nie každý, kto vie hovoriť, vie aj komunikovaťJedným z najväčších problémov dnešného sveta, či už vo firemnej alebo súkromnej oblasti, je komunikácia. Komunikácia je absolútnym základom, ktorý by mal každý zvládať. Žiaľ, stále trvá také mylné presvedčenie u ľudí, že ten, kto vie rozprávať, vie aj komunikovať. A to je veľký omyl. Ľudia nevedia komunikovať s porozumením, nevedia počúvať, nevedia sa pýtať a odpovedať na to, na čo sa ich niekto opýtal. Ja na školeniach zdôrazňujem, že počúvanie je základ komunikácie, keď si chcem s niekým porozumieť a dohodnúť sa. Veď nie náhodou máme dve uši a jedny ústa. Mojím ďalším obľúbeným citátom je, že v komunikácii nie je dôležité, kto má pravdu, dôležitý je výsledok. Komunikačné zručnosti sú aj jedným so základných pilierov emocionálnej inteligencie, čiže tieto témy pokrývame aj v rámci EQ. Komunikácia je hlavným dôvodom nedorozumení a konfliktov v práci aj v súkromíPri individuálnych koučingoch, aj keď začneme s manažérom pri biznis problémoch, často skončíme pri problémoch v súkromí a vo vzťahoch. A všetko je často iba o nepochopení a nesprávnej komunikácii, ktorá potom vyúsťuje do rozvodov a následných, nikdy nekončiacich problémov. Zmena partnera často daný problém neodstráni. Niektorí klienti až po treťom rozvode pochopia, že problém je v nich… Niektorí to nepochopia nikdy a stále obviňujú ostatných. Hľadať treba vo svojom vnútri… Tiež si treba uvedomiť, že keď má niekto problémy v súkromí, zákonite ho to ovplyvňuje aj v práci, čo sa prejaví na jeho pracovnom výkone a má to vplyv na celú firmu. Výhodou je, že soft skills školenia, ktoré robím, pomáhajú ľuďom aj v súkromnom živote. Práce je totiž iba súčasťou nášho života, preto by sme mali pracovať na sebe aj v súkromí a dokonca najmä v súkromí. Sú to prepojené nádoby… Keď je človek vo vnútornej pohode, čokoľvek sa deje okolo neho, zvláda oveľa lepšie.Firmy často riešia dôsledky problémov, nie príčiny. Ja im pomáham nájsť práve tie príčinyĎalším problémom je, že firmy majú niekedy profesionálnu slepotu a nevidia niektoré súvislosti. „Ľudia sú nespokojní, kričia po sebe, potrebujeme ich naučiť slušne komunikovať“. Znie zadanie. Na školení komunikácie potom prídeme na to, že problémom je time manažment alebo celkové nastavenie firemných hodnôt. Veľmi často sa tiež stáva, že povýšia odborníka do manažérskej funkcie a ten to nezvláda. Chcú ho naučiť lepšie komunikovať. Vtedy odporúčam urobiť si osobnostnú typológiu DiSC a zistíme, či má vôbec daný zamestnanec potenciál na vedenie ľudí. Nie každý osobnostný typ má prirodzené nadanie viesť ľudí. Aj keby sme sa ho to snažili naučiť, stálo by to jeho aj firmu veľa energie, ktorú môže smerovať do toho, čo ho skutočne baví a v čom je dobrý. A v tom je podstata osobnostnej typológie DiSC, že každý má robiť to, čo mu ide najlepšie a využívať pritom svoje silné a slabé stránky. Keď je tím správne vyskladaný, potom sú výsledky výnimočné. Preto sa skôr pýtam firiem, čo by malo byť cieľom školenia a čo potrebujú riešim, a potom im vyskladám školenie alebo dlhodobý program na mieru. Ryba smrdí od hlavyZákladom pre každého lídra je začať od seba, lepšie spoznať sám seba, pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, rozvíjať svoj osobný potenciál, svoje silné a slabé stránky. Každý človek, keď chce byť úspešný a naplnený, by mal stavať na svojich silných stránkach a robiť to, na čo má prirodzený talent. Tiež potrebuje popracovať na svojich slabých stránkach do takej miery, aby ho neobmedzovali v ďalšom raste. A skvelým nástrojom na odhalenie silných a slabých stránok je práve osobnostná typológia DiSC. Ako príklad môžem uviesť skúsenosť jedného môjho klienta. Mal šéfa, ktorý bol veľmi schopným manažérom. Bol však príliš až dominantný a nezvládal svoje emócie. Bežne sa stávalo, že keď sa dozvedel nepríjemnú správu alebo sa rozčúlil, zvesil dvere z pántov svojej kancelárie a hodil ich na chodbu alebo v tom lepšom prípade iba hodil telefón o stenu a úplne ho roztrieskal. Toto je až extrémny príklad nízkej emocionálnej inteligencie. Aj keď bol teda výborným manažérom, časom ho degradovali, pretože takéto správanie bolo neúnosné a negatívne vplývalo na celú firmu. Ryba predsa smrdí od hlavy… Každý manažér by preto mal najskôr zvládnuť sám seba a až potom druhých. Manažéri často posielajú na školenia podriadených, no mali by niekedy poslať aj „sami seba“.Ako môžem byť empatický, keď neviem, čo je to empatia?Každý dobrý líder, ktorý chce viesť iných, by preto mal začať sám od seba a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. Top manažéri sú obvykle veľmi odborne a manažérsky zdatní, no potrebujú popracovať na svojom EQ a komunikácii. Mali by sa naučiť viac sa pýtať, koučovať a porozumieť iným ako prikazovať. Často sa však stáva, že na svoj rozvoj a vzdelávanie nemajú čas alebo si myslia, že to nepotrebujú resp. to nie je priorita. Neuvedomujú si ale, že ryba smrdí od hlavy a že šéf by nemal „vodu kázať a víno piť“. Jeden top manažér ma minule pobavil. Úprimne priznal: „Už asi rok mám pocit, že by som mal popracovať na svojej empatii. A iba včera po vašom školení som si uvedomil, že doteraz som vlastne ani nevedel, čo je to empatia. Ako môžem byť empatický, keď neviem, čo je empatia?“…“A ja som si myslel, že môžem z každého manažéra urobiť supermana“…Túto vetu mi raz povedal riaditeľ jednej veľkej firmy po školení typológie DiSC. „Teraz už chápem, prečo mi jeden z riaditeľov už dvakrát hodil výpoveď na stôl a prečo bol dlhodobo na PN“, dodal. Vo všeobecnosti totiž platí, že keď je niekto šikovný a talentovaný, tak ho povýšime a bude viesť tím. Je to považované za skvelý kariérny postup. Skúsenosti ale ukazujú, že to nemusí byť vhodné pre každého. Niektoré osobnostné typy ľudí sú viac introvertne zamerané a potrebujú rásť na horizontálnej úrovni, nie na vertikálnej. Keď je niekto dobrý programátor a vy z neho urobíte šéfa tímu, po čase nebude ani dobrý programátor ani dobrý líder. Bude nešťastný aj on aj zbytok tímu a výkony pôjdu dolu. Toto je jedno z najväčších prekvapení, ktoré si manažéri uvedomujú – že je veľmi dôležité poznať osobnostnú typológiu členov svojho tímu a s tou potom pracovať. Nie každý, kto má talent na nejakú činnosť, musí mať aj talent na vedenie ľudí. A to práve pochopil aj daný riaditeľ, že jeden človek nemôže byť dokonalý úplne vo všetkom. Preto si toho treba byť vedomý a vyskladať tím podľa toho.Osobnostná typológia DiSC je najžiadanejšia a je základom, na ktorom sa dá ďalej stavaťDiSC rozlišuje štyri základné osobnostné typy ľudí. Každý z nich disponuje inými silnými a slabými stránkami a talentami. Keď zostavíme tím zo všetkých tipov, budú sa ich silné a slabé stránky ľudí v tíme vzájomne dopĺňať, každý bude robiť to, čo ho baví najviac a tím bude prirodzene výkonný a motivovaný. Osobnostná typológia DiSC je skvelým nástrojom, ktorý funguje na troch úrovniach. Pomáha ľuďom zvýšiť vlastnú osobnú efektivitu, pomáha zvýšiť efektivitu celého tímu tým, že vieme, na ktorú pozíciu je ktorý človek najvhodnejší a v neposlednom rade pomáha lepšie porozumieť iným a zlepšiť komunikáciu a vzťahy nielen na pracovisku. Pochopenie filozofie pomáha ľuďom aj v súkromnom živote. Je to výborný leadership nástroj, na základe ktorého dokáže líder lepšie pochopiť silné a slabé stránky ľudí v tíme, vie, koho umiestniť na akú pozíciu, ako môže pracovať s potenciálom svojim aj svojich ľudí a dokáže lepšie komunikovať a viesť ľudí na základe toho, čo je pre nich dôležité. DiSC je najpoužívanejšia typológia na svete a používa ju 70 percent firiem, ktoré umiestnených v rebríčku Fortune 500. Určite to nebude náhoda☺V 21. storočí je nevyhnutný posun od manažéra k lídroviFirmy majú záujem aj o leadership programy. Všetky firmy tvrdia, že potrebujú rozvíjať leadership, ale stále málo ich reálne objednáva. Akosi to nevedia uchopiť a nevedie, čo by to malo presne obsahovať. Vedia, že leadership potrebujú, ale nevedia ešte presne, čo to vlastne je. Jednoduchšie je pre nich objednať jednodňové školenie ako komplexný leadership program. V dnešnej dobe je to ale nevyhnutné. Väčšina schopných ľudí totiž odchádza z firiem kvôli nezhodám s nadriadeným. Keď manažéri nebudú schopní na sebe popracovať, riskujú, že im talentovaní ľudí odídu inde. A pri dnešnej situácii na trhu práce to môže byť pre firmu kritické. Preto verím, že firmy pochopia, že je potrebné venovať sa leadershipu, ktorý v podstate zahŕňa všetky vyššie uvedené témy – komunikáciu, emočnú inteligenciu, prácu s potenciálom a talentami, vedenie ľudí, time, stres manažment lídra, rezilienciu lídra a nastavenie hodnotového systému. Verím, že postupne otvoria firmy dvere aj dhodobejším leadership programom a programom rozvoja EQ, pri ktorých bude možné pracovať s manažérmi dlhodobo, čo môže priniesť očakávané výsledky a reálnu zmenu od manažéra k lídrovi.Chystám sa spustiť nový program na rozvoj EQ podľa vzoru Google a viac zviditeľniť DiSCV roku 2020 by som sa chcela venovať práve dlhodobejším leadership programom a programom na rozvoj emocionálnej inteligencie. V rámci programu rozvoja emocionálnej inteligencie sa budem určite inšpirovať osvedčeným konceptom, ktorý vytvoril tím expertov v Google. Začiatkom roka sa chystám v zahraničí vyškoliť na SYI metodológiu, ktorý využíva Google a obohatiť týmto konceptom aktuálne školenia EQ. Už sa na to veľmi teším. Okrem toho sa budem ďalej zameriavať na osobnostnú typológiu DiSC a viac ju zviditeľniť na Slovensku. DiSC je najpoužívanejšou a najefektívnejšou osobnostnou diagnostikou na svete. Na Slovensku je ale stále v tieni iných diagnostík, ktoré sú komplikovanejšie a náročne na pochopenie a implementáciu v praxi. Ja som jedna z mála slovenských konzultantov, ktorí sú medzinárodne certifikovaní na prácu s typológiou DiSC. Mám teda stále veľa práce v tejto oblasti.Okrem EQ aj osobnostný rozvoj, zmysel života a reziliencia budú témami ďalších rokov V poslednom čase vnímam, že ľudia sa čím ďalej, tým viac zaujímajú o svoj osobnostný rozvoj, hľadajú zmysel života a keď ho nenachádzajú, tápajú, prechádzajú vyhorením, či krízou stredného veku. Toto často vyúsťuje až do vážnych fyzických či psychických ochorení alebo rozpadov partnerských vzťahov. Uvažujem preto, že v budúcnosti sa budem viac zaoberať aj touto témou. Hovorí sa totiž, že človek sa narodí dvakrát. Prvýkrát pri pôrode a druhýkrát vtedy, keď zistí, prečo sa narodil. Od našej reziliencie bude závisieť, ako zvládneme blížiacu sa krízuV zahraničí sa veľa venuje vzdelávanie v oblasti leadershipu aj téme reziliencie. Reziliencia znamená odolnosť a schopnosť zvládať náročné situácie s prehľadom. Podľa mňa je základom osobnostného rozvoja človeka 21. storočia. Je to holistický koncept, ktorý zahŕňa gro z vyššie spomínaných oblastí, no dopĺňa k tomu aj ostatné dôležité oblasti, ako prácu s fyzickým telom, správnu životosprávu či schopnosť zvládať náročné situácie. Reziliencia je preto veľmi dôležitou výbavou nielen každého lídra. V čase, keď čelíme kríze, by sa mali manažéri viac zaoberať práve touto témou.Od reziliencie lídrov, a v konečnom dôsledku aj všetkých ostatných , bude totiž závisieť to, ako sa nám podarí zvládnuť blížiacu sa krízu. Či to bude iba ďalší ekonomický výkyv alebo to bude vážna existenčná kríza, ktorá poriadne otestuje našu rezilienciu a prevetrá náš charakter a hodnotový systém. Preto si myslím, že by sa mal každý uvedomelý človek preventívne venovať témam ako EQ, osobnostný rozvoj a reziliencia, a to aj individuálne. Čím viac ľudí bude pripravených, tým lepšie to spoločne zvládneme. Preto by som sa chcela v budúcom roku venovať aj týmto témam a plánujem aj otvorené programy, do ktorých sa môžu prihlásiť jednotlivci, ktorí sú zodpovední, chcú na sebe pracovať a nečakajú na to, že to firma alebo niekto iný vyrieši za nich. JAROSLAVA VACULČIAKOVÁJaroslava Vaculčiaková je skúsená lektorka a koučka, ktorá s nadšením pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a osobnostného rozvoja. Už viac ako 15 rokov trénuje a konzultuje pre významné firmy, manažérov i lídrov. Prednáša na konferenciách a univerzitách, pravidelne publikuje a vystupuje v médiách. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *